Udskriv

Lokalt naturråd

Kongelunden

Naturråd 14 skal bistå kommunerne med at udpege områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Det lokale naturråd skal operere i det geografiske område der dækker kommunerne Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København, Rødovre og Tårnby.

Frem til sommeren skal et naturråd bestående af medlemmer fra både natur- og erhvervsorganisationer arbejde sammen om at udpege områder til Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er det nationale kortværk over naturrelaterede udpegninger. Formålet er at skabe overblik over Danmarks sammenhængende natur samt være værktøj for planlægning til mere sammenhængende natur i og mellem kommunerne.

Kommunerne skal i deres planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og Grønt Danmarkskort inddrage naturrådenes arbejde. Kommunalbestyrelserne har dog den endelige beslutningskompetence vedrørende udpegningerne.

Følgende organisationer er repræsenteret i naturrådet:

 • BirdLife/DOF
 • Dansk Skovforening
 • Nordsjællands Landboforening
 • KFUM-Spejderne
 • Friluftsrådet
 • Vestvoldens Venner
 • Landbrug og Fødevarer
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Grøn Hverdag
 • Aenda 21-gruppen
 • DGI Storkøbenhavn
 • Dansk Orienterings-Forbund
 • Fåre- og kogræsserforeningen på Avedøre Strandeng

Tårnby Kommune er sekretariatskommune for naturrådsarbejdet. For yderligere information eller spørgsmål kontakt Anette Petersen (mail: abp.tf@taarnby.dk, telefon: 32 47 15 19) eller Tårnby Kommune, Plan, Byg og Miljø (mail: miljo@taarnby.dk, telefon: 32 47 15 05).

 

Læs mere her:

Planinfos hjemmeside om lokale naturråd

Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd

Vejledning om etablering af lokale naturråd

Vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser

- og se Miljøstyrelsens Biodiversitetskort.

 

×

Cookie info