Udskriv

Miljøportalen

Miljøportalen

Tårnby og Dragør Kommunes natur- og miljødata kan ligesom alle andre kommuners data ses på miljøportalen.

Kunne du tænke dig at vide

  • Hvilken lokalplan gælder for det område, hvor jeg bor?
  • Er der beskyttede naturtyper eller beskyttelseslinjer nær min grund?
  • Er der fortidsminder eller fredede områder i nærheden?
  • Er der registreret jordforurening på min grund?
  • Hvordan så der ud i Tårnby eller Kastrup i 1945? Eller i 1800-tallet?

På Danmarks Miljøportal kan du udover de nævnte, finde en lang række andre offentlige miljødata og få dem vist på kort. Miljøportalens kort hedder Arealinformation.

Sådan bruger du Arealinformation

På Arealinformation er miljødata ordnet i overordnede temaer indenfor områderne natur, miljø, landbrug og planlægning. Når du kommer ind på Arealinformation.dk kommer der et kort over Danmark frem. Det kan godt tage lidt tid og hente. Når kortet er fremme kan du zoome ind til det område du ønsker at kigge på - ligesom man gør med Google Maps.

For at se de forskellige miljødata, skal du trykke på den grå trekant i øverste venstre hjørne. Der kommer et rullegardin frem, hvor du kan tænde og slukke for forskellige overordnede korttemaer, ved at trykke på firkanten udfor. Du kan gøre søgningen mere nøjagtig ved at trykke på + og gå ind i undertemaer.

Lokalplan, beskyttede naturområder eller fredninger

På Arealinformation kan du se planer og beskyttelsesbestemmelser markeret på kortet. De kan indeholde bestemmelser, der kan have betydning for din grund. Fx fastlægger en lokalplan retningslinjer for arealanvendelsen og bebyggelsen i et område, bestemmelser om byggelinjer, materialevalg, tilladt anvendelse af en ejendom mm. Er der fredninger eller beskyttelseslinjer i området, kan det også have betydning for hvad du må på din grund.

Hvis du ønsker at se de gældende planer for et område, kan du fx markere den firkant hvor der står Lokalplaner. Der tegnes felter på kortet, hvor der er lokalplaner. Hvis du ønsker at læse planen, skal du højreklikke på det markerede område, trykke "Hvad er det?" og herefter kan man hente dokumentet fra Plansystem.dk. På samme måde kan du trykke på firkanten udfor Fredninger eller Naturbeskyttelse eller Natura 2000, højreklikke og trykke 'Hvad er det' og dokumenterne hentes fra bl.a. Kulturstyrelsen eller Miljøministeriet.

BBR, vurderinger og ejendomsværdi

Du kan også finde andre oplysninger om din grund. Vælg "Her kan jeg" - vælg "finde" - vælg "ejendom" og skriv den pågældende adresse. Markér den ønskede adresse i vinduet og tryk "søg". I venstre rullegardin, står der nu et lyserødt link med den ønskede adresse. Tryk på linket og der kommer et vindue frem. Hvis du trykker på fanen "links" i vinduet, kan du fx vælge BBR via OIS.dk, hvor man bl.a. kan se historiske vurderinger, salgspriser og andre oplysninger på ejendommen. Man kan også se ejendomsværdien fra Skat.dk.

Under "Her kan jeg" kan du også vælge at få udskrevet en jordforureningsattest for et område, med beskrivelser fra DK_JORD. Registreret jordforurening på ejendommen kan være på flere niveauer: V1 (vidensniveau 1) betyder at der er faktisk viden om tidligere aktivitet på grunden der betyder at der kan være en forurening. V2 (vidensniveau 2) betyder der er kendt forurening på grunden, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.

Historisk udvikling

Du kan også undersøge udviklingen i et område ved at hente luftfotos fra 1945 og til nu. Du kan gå endnu længere tilbage og hente historiske kort over et område. Kortene er tegnet i perioden 1842-1899 (De høje målebordsblade) og 1928-1942 (De lave målebordsblade). 

Du finder de historiske kort eller luftfotos, nederst i rullegardinet til venstre.

Hvem står for Arealinformation?

Danmarks Miljøportal er et partnerskab mellem kommunerne, Danske Regioner og Miljøministeriet. Danmarks Miljøportal er indgangen til en række fællesoffentlige data på natur og miljøområdet. Her kan borgere og professionelle miljømedarbejdere hente opdateret viden om Danmarks natur og miljø.

×

Cookie info