Udskriv

Støv

Støv

Skal du støve, eller oplever du støvgener.

Inden du går i gang

Støvende aktiviteter som bygge- og anlægsarbejder, facadebehandling og nedrivning skal anmeldes til kommunen inden start. For at undgå, at omgivelserne bliver udsat for støvgener, skal der tages visse forholdsregler. Arbejdsområdet skal inddækkes, og jorden under arbejdsstedet skal også dækkes af, hvis der er fare for, at støv eller andre materialer havner på jorden.

Særlige regler for asbest

Hvis der arbejdes med asbestholdige materialer, gælder der særlige regler. Læs mere om de særlige regler for asbest her.

Støvgener

Oplever du støvgener fra byggepladser og virksomheder i Tårnby eller Dragør Kommune, kan du henvende dig til Tårnby Kommune for information, eller du kan indsende en klage.

Her kan du finde blanketter til brug ved byggeri.

×

Cookie info