Udskriv

Støj fra private

Støj fra private

Her kan du læse mere om støj fra private.

Støj fra private

Tag hensyn til dine naboer

Spørgsmål

Oplever du væsentlige støjgener fra virksomheder eller bygge- og anlægsarbejder, kan du i første omgang henvende dig direkte, der hvor støjen stammer fra. Hvis det ikke er muligt at løse problemet på den måde, kan du henvende dig til Tårnby Kommune, Plan, Byg og Miljø.

Støj fra private

Støj opleves forskelligt, og det er temmelig individuelt, hvornår lyde opfattes som støj. Hvis du føler dig generet af støj, er det derfor en god idé at tage kontakt til den person, der støjer. Hvis problemet ikke kan løses gennem dialog, er du velkommen til at kontakte Tårnby Kommune, Plan, Byg og Miljø.

Tårnby Kommunes miljøafdeling kan behandle klager over støj fra privates brug af motoriserede redskaber og værktøj, ventilationsanlæg samt husdyr. Kommunen kan ikke behandle klager over støj fra fester, høj musik, koncerter, udendørsarrangementer, husspektakler, gøende hunde og lignende. I de tilfælde skal du henvende dig til Københavns Politi på telefon 33 14 14 48.

Henvendelser vedr. støj fra varmepumper kan finde information her: https://ens.dk/ansvarsomraader/varme/stoejberegner-varmepumper

Tag hensyn til dine naboer

Støj behøver ikke nødvendigvis at være kraftig for at virke generende på dine naboer. Især uventet og ukendt støj virker generende på omgivelserne. Støj virker ofte mindre generende, hvis man kender årsagen og tidsrummet, hvor støjen forekommer.

Derfor er det en god ide at overveje tidspunktet og orientere dine naboer, hvis du planlægger at anvende støjende motoriserede redskaber og værktøjer indendørs eller udendørs. Det kunne fx dreje sig om gulvafhøvling, hækklipning eller opsavning af brænde.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål omkring støj, er du velkommen til at kontakte Tårnby Kommune. Information om hvordan man klager findes her. Du vil få en kvittering for din henvendelse inden for 14 dage.

Kommunens sagsbehandling bygger på en vurdering og eventuelle målinger af støjen, og vi har til hensigt at skabe varige løsninger, der overholder gældende lovkrav og tilgodeser alle parter. Det betyder, at det kan tage tid at finde den bedste løsning i hver sag.

 

×

Cookie info