Udskriv

Lugt og røg

Lugt og røg

Oplever du lugt eller røggener, eller vil du klage over lugt og røg

Generelt om lugtgener

Lugtgener fra virksomheder, restaurationer, bagerier og lignende kan være svære at dokumentere. Det er svært at lave en entydig vurdering af, hvornår en lugt virker generende. Af samme grund vil det ofte være vanskeligt for kommunen at gribe ind over for lugtgener. Hvis en direkte henvendelse til den, der er skyld i lugtgenerne, ikke hjælper, kan du indsende en klage. Du er også velkommen til at kontakte Tårnby Kommune for mere information om lugtgener.

Bål

Afbrænding af haveaffald og andet affald ved bål er ikke tilladt i Tårnby Kommune. Det er dog tilladt at lave et lille snobrødsbål i sin have af nogle enkelte grene og brænde.

Brændeovne

Hvis du oplever gener fra brændeovne, kan du kontakte kommunens miljøafdeling. Du skal være opmærksom på, at vi kun har mulighed for at gøre noget ved brændeovnsrøgen, hvis den skyldes ulovlig fyring (afbrænding af alle typer affald), eller hvis den medfører væsentlig forurening (usædvanlige mængder røg). Om en forurening er væsentlig, bygger på et skøn.

Tag hensyn til dine naboer og til miljøet

Brugen af brændeovne kan resultere i røg- og lugtgener for naboerne, ligesom brændeovne er en betragtelig kilde til sundhedsskadelig partikelforurening. For at mindske generne er det vigtigt at fyre rigtigt i brændeovnen. Træet skal være tørt, og der skal tilføres tilstrækkelig luft til, at det brænder med en klar flamme. Mælkekartoner, tryksager og andet affald må ikke afbrændes i brændeovn.

Når du anskaffer dig en brændeovn, er det en god ide at købe en model, der lever op til dansk og europæisk standard DS/EN 13240 eller evt. en Svanemærket model. Køb en nyere model, da de har den bedste brændstoføkonomi.

Det er vigtigt at dimensionere brændeovnen, så den passer til det areal, der skal opvarmes. Ofte er man tilbøjelig til at købe en brændeovn, som er for stor. Det betyder, at man hurtigt får det for varmt og derfor skruer ned for lufttilførslen. Det giver en øget forurening og en dårligere brændstoføkonomi.

Tænd op i brændeovnen på en ny måde

Vidste du, at du kan fjerne helt op til 80% af de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn, hvis du tænder op i toppen af brændet? En måling fra Miljøstyrelsen viser, at kun hver fjerde af landets brændeovnsbrugere tænder rigtigt op i toppen af brændet.

Du kan læse mere om korrekt fyring på Miljøstyrelsens hjemmeside.

×

Cookie info