Udskriv

Asbest

Asbest

Læs mere om rensning og bortskaffelse af asbestholdige eternittage.

Hvis dit hus har eternittag der indeholder asbest, og du ønsker at rense taget, er det vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne om asbest, da det ellers kan få alvorlige følger - ikke kun for dig selv, men også for dine naboer.

Hvis du får dit tag renset med et ikke-godkendt udstyr kan din ejendom blive forurenet med sundhedsfarlig asbeststøv, da støvet kan lægge sig i isoleringen under tagpladerne. Asbeststøvet indeholder små nålelignende fibre, som ved indånding kan sætte sig fast i lungerne. Hvis man udsættes for asbestfibre, kan det medføre risiko for udvikling af asbestose eller lungekræft.

Er du i tvivl om dine tagplader indeholder asbest, kan du kontakte Dansk Eternitfabrik på telefon 99 37 22 22. Tagpladerne har et nummer på forsiden, som oftest angiver om pladen indeholder asbest.

Overordnede regler når du selv renser asbestholdigt eternittag

  • Udstyr, der anvendes til højtryksspuling af asbesttage, skal være godkendt af Arbejdstilsynet.
  • Højtryksspuler uden afskærmning samt opsamling og filtrering af spulevandet er ikke godkendt udstyr.
  • Det eneste ikke-godkendte udstyr, der må anvendes, er blød børste og vandslange. Det skyldes, at der ved anvendelse af dette udstyr ikke afgives asbestfibre.

Derfor anbefaler vi, at du ved rensning af eternittag anvender et professionelt firma. Der er visse forholdsregler, som er gode at kende til, hvis du overlader rensningen af dit tag til et professionelt firma.

Forholdsregler ved brug af professionelt rensningsfirma

Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt, men Arbejdstilsynet har mulighed for at meddele dispensation fra forbuddet i de tilfælde, hvor en leverandør af udstyret kan godtgøre, at rensningen kan ske med minimal støvafgivelse og filtrering af spulevand.

Før du siger ja til et tilbud fra et tagrensningsfirma, skal du sikre dig, at firmaet anvender udstyr og metoder, som er godkendte af Arbejdstilsynet. Spørg firmaet om udstyret er godkendt og bed om at få dispensationen at se. En kopi af dispensationsskrivelsen skal nemlig altid følge det godkendte udstyr.

Se Arbejdstilsynets vejledning om reglerne for at arbejde med asbest.

Desuden skal du være opmærksom på krav til støjende bygge- og anlægsarbejde. Støjende bygge- og anlægsaktiviteter, herunder rengøring af tag med godkendt udstyr, må kun finde sted i tidsrummet:

Mandag til fredag: Kl. 7.00 til 18.00

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Teknisk Forvaltning på mail tf@taarnby.dk eller telefon 32 47 15 05. Du kan også kontakte Arbejdstilsynet på telefon 70 12 12 88.

Uden for Rådhusets åbningstid kan Tårnby Kommunes Brandvæsen kontaktes på telefon 32 50 07 00.

×

Cookie info