Udskriv

Dyrehold

Dyrehold

På denne side kan du læse om dyrehold i Tårnby og Dragør Kommune, herunder dyrehold i to forskellige zoner - byzone og landzone.

Dyrehold i byzonen 

Husdyr er tilladt i byzonen med undtagelse af:

  • Heste
  • Kvæg
  • Geder
  • Får
  • Grise

For disse 5 slags dyrehold kan man søge om dispensation fra forbuddet. Husdyrholdet må ikke give anledning til lugt-, fluegener eller anden forurening. Husdyrholdet må heller ikke være af erhvervsmæssig karakter.

Grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold er:

  • Maks. 30 høns (haner, høner og kyllinger tilsammen)
  • Maks. 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
  • Tilsvarende størrelser af andre former for dyrehold, med undtagelse af dyrehold af de 5 forbudte arter.

Ud over ovenstående gælder der særlige regler for hønsehold i Dragør Kommunes byzone.  

Dyrehold i landzonen

Husdyrhold i landzonen afhænger af, hvad der står i lokalplanen for området. I nogle lokalplanområder gælder de samme regler som for byzonen. I de andre områder i landzonen er der forskellige krav, herunder krav til afstand til byzonen, vandboringer, vandløb og dræn m.m. Der er desuden krav til, hvilken dyreart der er tale om, antal dyreenheder samt forurening.

Generelt skal man anmelde til Tårnby Kommune, hvis man vil etablere eller udvide et dyrehold på/til mere end tre dyreenheder. I nogle tilfælde skal man have tilladelse af kommunen, før man påbegynder etablering af et dyrehold.

Du kan anmelde udvidelse husdyrproduktion på virk.dk.

×

Cookie info