Udskriv

Plast

Plast

Her kan du læse om sortering af plast.

I 2019 har Tårnby Kommune indført  en henteordning for metal. Alle husstande har fået udlevet en to-delt 240 liters beholder til metal og plast.

Hvad er plast

Plast er for eksempel låg af plastik, plastbakker, plastbøtter, plastdunke, plastflasker, plastfolie, plastposer.

Nej tak til:

 • Plast med rester af madaffald (restaffald)

 

Hvornår hentes plast

Metal afhentes en gang om måneden.

Affaldsordninger og afhentningsdage

 

Regler for placering af din beholder til plast

 • Adgangsvejen skal være oplyst
 • Max 10% stigning og ingen trin/trapper på vejen
 • Vend håndtaget på beholderen ud mod adgangsvejen
 • Et jævnt, plant og fast underlag af fx fliser, beton eller asfalt
 • Lågen skal kunne stå åben af sig selv
 • Maks. 40 meter lang adgangsvej
 • Min. 1 meter bred adgangsvej
 • Min. 2,2 frihøjde på standplads og adgangsvej
 • Ingen forhindringer, fx cykler
 • Min. 20cm afstand mellem beholdere/stativer samt til hus, træer el. lign.
 • Ved sne og is: ryddet og saltet/gruset senest kl. 7 på tømmedagen

Lever adgangsvejen ikke op til reglerne, skal du stille affaldsbeholderne ud til skel senest kl. 6 på tømmedagen.

Restaffald må ikke afleveres på ARCs genbrugspladser.

Du kan læse de specifikke regler og krav i Tårnby Kommunes regulativ for husholdningsaffald.  

  

×

Cookie info