Udskriv

Ændring af materiel

Affaldssortering skraldespande

Her kan du se hvilke muligheder du har for at ændre din affaldsordning.

Ændring af materiel

Hvis du har mere affald end hvad der er plads til i skraldespanden, så er det muligt at bestille to tømninger. To tømninger betyder, at du vil have to skraldespande stående, der begge vil blive tømt samme dag. Du kan bestille en ekstra tømning inde på selvbetjeningen. Her kan du også se priserne for ændringerne i din affaldsordning.

Hvis det kun er lejlighedsvis, at du har ekstra affald, så kan det muligvis betale sig i stedet at købe mærkater til ekstra affald. Mærkaterne klistres på en ekstra pose som stilles ved siden af skraldespanden, på den måde vil den blive taget med ved næste tømning.

Ændre affaldsordning

Min beholder er gået i stykker

Hvis din nuværende beholder er gået i stykker, så er det muligt at bestille en ny. Dette skal du gøre inde på selvbetjeningen, hvor det skal dokumenteres med et billede, at beholderen er ødelagt.

Bestil en ny beholder

Fælles affaldsløsninger for grundejerforeninger

Det er muligt for grundejerforeninger at gå sammen om en fælles affaldsløsning, fx affaldsøer. I forbindelse med etableringen af en fælles affaldsløsning skal følgemde retningslinjer indfries:

1. Grundejerforeningen kan ansøge om at etablere en fællesaffaldsløsning under forudsætning af:

  • at ansøgningen understøttes af en generalforsamlings beslutning
  • at der inden for grundejerforeningens område findes et velegnet areal til pladsen, og at reglerne i kommunens affaldsregulativ kan overholdes
  • at pladsen kan etableres i overensstemmelse med det gældende plangrundlag eller evt. ved en dispensation herfra.

Som bilag til ansøgningen skal vedlægges et referat, der dokumenterer generalforsamlingens beslutning om ansøgningen.

2. Der skal i grundejerforeningen udpeges en affaldsansvarlig, som fremadrettet skal være kommunens dialogpart om  affaldsafhentning mv.

3. Grundejerforeningen skal selv stå for at etablere de fysiske og organisatoriske rammer for den nye fællesaffaldsløsning.

4. En ny fælles affaldsløsning skal overholde krav fastlagt i områdets lokalplan, i Planloven og i Byggeloven.

 5. Kommunen giver ikke økonomisk støtte til etableringen af en fælles affaldsløsning.

Ønsker I at etablere en fælles affaldsløsning, skal I forud for etableringen kontakte Tårnby Kommunes affaldsteam på 3247 1507, således at kommunen kan godkende løsningen og eventuelt besigtige forholdene i forbindelse med etableringen.  

×

Cookie info