Udskriv

Ændring af materiel

Affaldssortering skraldespande

Her kan du se hvilke muligheder du har for at ændre din affaldsordning.

Ændring af materiel

Hvis du har mere affald end hvad der er plads til i skraldespanden, så er det muligt at bestille to tømninger. To tømninger betyder, at du vil have to skraldespande stående, der begge vil blive tømt samme dag. Du kan bestille en ekstra tømning inde på selvbetjeningen. Her kan du også se priserne for ændringerne i din affaldsordning.

Hvis det kun er lejlighedsvis, at du har ekstra affald, så kan det muligvis betale sig i stedet at købe mærkater til ekstra affald. Mærkaterne klistres på en ekstra pose som stilles ved siden af skraldespanden, på den måde vil den blive taget med ved næste tømning.

Ændre affaldsordning

Min beholder er gået i stykker

Hvis din nuværende beholder er gået i stykker, så er det muligt at bestille en ny. Dette skal du gøre inde på selvbetjeningen, hvor det skal dokumenteres med et billede, at beholderen er ødelagt.

Bestil en ny beholder

Fælles affaldsløsninger for grundejerforeninger

Det er muligt for grundejerforeninger at gå sammen om en fælles affaldsløsning, fx affaldsøer. Det er et krav, at der er enighed blandt grundejerne om en fælles løsning. Kommunen yder ingen økonomisk støtte i forbindelse med etableringen af standplads og affaldsskure. Ønsker I at etablere en fælles affaldsløsning, skal I forud for etableringen kontakte Tårnby Kommunes affaldsteam på 3247 1507, således at kommunen kan godkende løsningen og eventuelt besigtige forholdene i forbindelse med etableringen.  

×

Cookie info