Udskriv

Mit affald - Villa

villa affald

Her får du adgang til den digitale selvbetjening og får et overblik over dine affaldsløsninger i Tårnby Kommune.

Information om de nye affaldsbeholdere til restaffald

Det er vigtigt at dit restaffald kommer i en affaldspose (eks. 20 l pose) før det kommes i din nye beholder.

Dine affaldsordninger og afhentningsdage

I linket nedenfor kan du se hvilket affaldsmateriel, der er registreret på din adresse, samt hvornår du får tømt/afhentet restaffald, papir/pap, plast, metal, haveaffald og storskrald.

Affaldsordninger og afhentningsdage

Affaldsordninger

Alle villa og rækkehuse har tre obligatoriske beholdere:

1. Restaffald

2. Pap/papir

3. Plast og metal

Du bestemmer selv om du vil have en beholder til haveaffald. Hvis ikke du ønsker en beholder til haveaffald kan du budte eller putte dit haveaffald i en papirspose, læs mere om ordningen og krav til beholder under fanen - sortering af affald - haveaffald.

Mål på de nye beholdere:

 • Bredde:  580 mm
 • Dybde: 724 mm
 • Højde uden låg: 990 mm
 • Højde med låg: 1072 mm

Nye Beholdere

Adgangsvej og placering

Din adgangsvej og placering af affaldsbeholdere skal leve op til kommunens regulativ for husholdningsaffald. På den måde sikrer vi de bedste arbejdsvilkår for skraldemanden. Læs om krav for adgangsvej og placering af beholdere i regulativet for husholdningsaffald. Du kan også downloade en illustration af adgangsforhold og placering for din beholder her.

Anbringelse af beholdere

 • Oplyst adgangsvej
 • Max 10 % stigning og ingen trin/trapper på adgangsvejen
 • Vend håndtaget til beholderen ud mod adgangsvejen
 • Et jævnt, plant og fast underlag af fx fliser, beton eller asfalt
 • Lågen kan stå åben af sig selv
 • Max 40 m fra vejskel til beholderen
 • Min 1 m bred adgangsvej
 • Min 2,2 m frihøjde på standplads og adgangsvej
 • Ingen forhindringer, som fx cykler
 • Min 20 cm afstand mellem beholder og hus, træ el. lign
 • Ved sne og is: ryddet og saltet/gruset senest kl. 7 på tømmedagen

Hvis din adgangsvej eller placeringen af din beholderen ikke lever op til gældende regler, skal du stille affaldsbeholderne ud til skel senest kl. 6 på tømmedagen. 

Se på tegning hvordan dine affaldsbeholdere bør være placeret og hvordan adgangsveje skal være. 

Ekstra poser til restaffald

Hvis du en gang i mellem har mere restaffald end der er plads til i den almindelige skraldespand, kan du købe mærkater til ekstra pose. Mærkaterne klistres på en ekstra pose som stilles ved siden af skraldespanden. På den måde vil den blive taget med ved næste tømning.

Mærkaterne kan købes på internettet i Tårnby Kommunes Online Shop. De koster 125,- for 5 mærkater og du kan forvente en uges leveringstid. Du kan også bestille mærkaterne til afhentning dagen efter i Teknisk Forvaltnings ekspedition. Det er dog ikke muligt at købe mærkaterne direkte i Teknisk Forvaltnings ekspedition, det betyder at mærkaterne skal være bestilt før de kan hentes.

Den ekstra pose må ikke fyldes mere end de normale poser og må ikke veje mere end 25 kg.

Tårnby Kommunes Online Shop

×

Cookie info