Udskriv

Mit affald - Villa

villa affald

Her får du adgang til den digitale selvbetjening og får et overblik over dine affaldsløsninger i Tårnby Kommune.

Information om den nye affaldssortering

Det er vigtigt at dit restaffald kommer i en affaldspose (eks. 20 l pose) før det kommes i din nye beholder.

Dine affaldsordninger og afhentningsdage

I linket nedenfor kan du se hvilket affaldsmateriel, der er registreret på din adresse, samt hvornår du får tømt/afhentet restaffald, papir, storskrald.

Har jeg fået ny tømmedag fra uge 20?

Din tømmedag er ikke ændret, med mindre du har fået andet at vide via din e-boks. Du vil derfor fortsat få tømt dit restaffald og pap/papir på samme dag som du har været vant til. Alle har ligeledes fået tildelt en tømmedag for plast/metal beholderen, det skal her bemærkes at denne ordning har en anden tømmedag end de andre affaldsordninger. Find dine tømmedag via linket nedenfor.

Affaldsordninger og afhentningsdage

Nye beholdere til restaffald og plast og metal

Alle villaer og rækkehuse vil i løbet af foråret 2019 modtage to nye beholdere. Beholderne leveres af kommunen. Som husejer behøver man derfor ikke at foretage sig yderligere i forbindelse med beholderne. Der er blevet sendt nærmere information til din e-boks. 

Du vil med de nye beholdere modtage en sorteringsvejledning med vejledning om, hvordan du sorterer dit affald. Vi anbefaler, at du beholder sorteringsvejledningen, så du har den ved hånden, når du skal sortere dit affald.  

Min nye beholder til restaffald

Den nye beholder til restaffald vil være en mørkegrå 240 liters beholder. Beholderen er todelt, med henblik på fremtidig sortering af bioaffald. Indtil da kan der kommes restaffald i begge rum. Beholderen vil erstatte de nuværende poser i stativer samt de nuværende beholdere. For udseende og mål se illustrationen længere nede.

Min nye beholder til plast og metal

Din nye beholder til plast og metal vil ligeledes være en mørkegrå 240 liter beholder. Beholderen er todelt, og plast og metal skal sorteres i hvert sit rum. Det vil på beholderen, via piktogrammer, fremgå hvilken side de respektive affaldstyper skal i.

Mål på de nye beholdere:

 • Bredde:  580 mm
 • Dybde: 724 mm
 • Højde uden låg: 990 mm
 • Højde med låg: 1072 mm

Nye Beholdere

Adgangsvej og placering

Din adgangsvej og placering af affaldsbeholdere skal leve op til kommunens regulativ for husholdningsaffald. På den måde sikrer vi de bedste arbejdsvilkår for skraldemanden. Læs om krav for adgangsvej og placering af beholdere i regulativet for husholdningsaffald. Du kan også downloade en illustration af adgangsforhold og placering for din beholder her.

Anbringelse af beholdere

 • Oplyst adgangsvej
 • Max 10 % stigning og ingen trin/trapper på adgangsvejen
 • Vend håndtaget til beholderen ud mod adgangsvejen
 • Et jævnt, plant og fast underlag af fx fliser, beton eller asfalt
 • Lågen kan stå åben af sig selv
 • Max 40 m fra vejskel til beholderen
 • Min 1 m bred adgangsvej
 • Min 2,2 m frihøjde på standplads og adgangsvej
 • Ingen forhindringer, som fx cykler
 • Min 20 cm afstand mellem beholder og hus, træ el. lign
 • Ved sne og is: ryddet og saltet/gruset senest kl. 7 på tømmedagen

Hvis din adgangsvej eller placeringen af din beholderen ikke lever op til gældende regler, skal du stille affaldsbeholderne ud til skel senest kl. 6 på tømmedagen. 

Se på tegning hvordan dine affaldsbeholdere bør være placeret og hvordan adgangsveje skal være. 

Ekstra poser til restaffald

Hvis du en gang i mellem har mere restaffald end der er plads til i den almindelige skraldespand, kan du købe mærkater til ekstra pose. Mærkaterne klistres på en ekstra pose som stilles ved siden af skraldespanden. På den måde vil den blive taget med ved næste tømning.

Mærkaterne kan købes på internettet i Tårnby Kommunes Online Shop. De koster 125,- for 5 mærkater og du kan forvente en uges leveringstid. Du kan også bestille mærkaterne til afhentning dagen efter i Teknisk Forvaltnings ekspedition. Det er dog ikke muligt at købe mærkaterne direkte i Teknisk Forvaltnings ekspedition, det betyder at mærkaterne skal være bestilt før de kan hentes.

Den ekstra pose må ikke fyldes mere end de normale poser og må ikke veje mere end 25 kg.

Tårnby Kommunes Online Shop

×

Cookie info