Udskriv

Mit affald - Institutioner

Affaldssortering skraldespande

Her kan du læse mere om affaldsordningerne for kommunale institutioner.

Indsamling af restaffald hos kommunale institutioner

Alle kommunale institutioner skal være tilmeldt den kommunale affaldsindsamling for restaffald.

Er affaldet ikke blevet hentet, skal der oprettes en afvigelse via nedenstående link. Når afvigelsen er oprettet, har renovatøren pligt til at hente affaldet inden for 1-2 hverdage.

Affaldet er ikke hentet 

Indsamling af genanvendeligt affald

Ordningerne for genanvendeligt affald er frivillige. Institutioner kan derfor selv vælge, hvilket genanvendeligt affald de ønsker at få indsamlet af kommunen. Man kan melde sig til for minimum et halvt år af gangen.

Det skal dog bemærkes, at alle institutioner skal sortere affaldet i samme omfang som resten af kommunen (pap, papir, plast og metal), men kan vælge at få indsamlet affaldet via anden godkendt indsamler. Du kan finde godkendte indsamlere via Affaldsregisteret.dk 

Til- og Afmeldinger

Til- og afmelding skal ske skriftligt til Teknisk Forvaltning på mail: renovation@taarnby.dk. Der skal oplyses:

  • Institutionens navn
  • Institutionens adresse
  • Institutionens EAN-nummer
  • Hvilke ordninger I ønsker at melde jer til 

Hvornår er vores tømmedag?

På linket nedenfor kan du indtaste institutionens adresse og se, hvilke ordninger I er tilmeldt, og hvilke dage ordningerne bliver hentet. OBS: Kommunen indfører nye affaldsordninger fra foråret 2019, hvilket betyder, at ruterne kan blive lavet om fra 13. maj 2019.

Oversigt over tilmeldinger og afhentningsdage

Pris for indsamling af affaldsordninger

Restaffald

Ordningen for restaffald er automatisk tilmeldt og kan ikke afmeldes.
Pris for afhentning af restaffald pr. år inkl. moms: 3.875,-

Pap

Indsamles i 1000L containere. Beholderen leveres af Tårnby Kommune. 
Pris for afhentning af pap pr. år inkl. moms: 1.135,-

Papir

Indsamles i 240L eller 660L beholdere. Beholderen skal selv anskaffes.
Pris for afhentning af papir pr. år inkl. moms: 500,-

Storskrald

Indsamles efter ordningen for storskrald for villaboliger. Du kan læse mere om storskraldsordningen under affaldssortering for villaer.
Pris for afhentning af storskrald pr. år inkl. moms: 470,-

×

Cookie info