Udskriv

Mit affald - Etage

Sorteret affald

Hvis du bor i en etagebolig er der ofte en affaldsansvarlig for dit område.

Affaldsansvarlige

Det er den affaldsansvarliges opgave at følge op på affaldet. Hvis beboere i ejendommen har spørgsmål, kommentarer eller lignende, til ejendommens affaldsløsninger, så skal beboerne henvende sig til den affaldsansvarlige.

Ejendommens affaldsordninger og afhentningsdage

Via linket nedenfor kan det ses, hvilket affaldsmateriel der er registreret på ejendommens adresse, samt hvornår ejendommen får tømt/afhentet restaffald, papir, storskrald, plast og metal.

Ejendommens affaldsordninger og afhentningsdage

Ændringer i ejendommens affaldsløsninger

Hvis ejendommen ønsker at ændre på de nuværende affaldsløsninger, fx ved at tilføje ekstra containere eller afmelde overflødige containere, så skal den affaldsansvarlige kontakte affaldsteamet på renovation@taarnby.dk.

×

Cookie info