Udskriv

Genbrugspladser

Genbrugspladser

Hvor ligger genbrugspladsen, hvornår er der åbent, og hvad kan afleveres på genbrugspladsen?

Find nærmeste genbrugsplads ved klik på "Selvbetjening" til højre

På ARCs (I/S Amager Ressourcecenter)  hjemmeside findes en oversigt over placeringen af genbrugspladser, åbningstiderne og hvad der kan afleveres på pladserne.

Husk at der ikke må afleveres restaffald på genbrugspladserne. Restaffald skal indgå i den kommunale indsamlingsordning.

Ordensregler

Borgere og virksomheder kan aflevere sorteret affald fra Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, Københavns og Tårnby Kommuner på genbrugspladsen. Enhver, der kommer på genbrugspladsen, har pligt til at rette sig efter det legitimerede pladspersonales instruktioner. Køretøjer med en registreret totalvægt på over 3.500 kg har ikke adgang til at aflevere affald på genbrugspladsen. Eventuel trailer indgår ikke i totalvægten.

Sortering og modtagelse af affald på genbrugspladsen

Pladspersonalet står til rådighed med vejledning om aflæsning og sortering af affaldet, samt opklaring af tvivlsspørgsmål.

  • Sortering af affaldet påhviler brugerne, og affaldet skal ved aflevering være sorteret i overensstemmelse med sorteringsvejledningen
  • Restaffald og andet let fordærveligt affald modtages ikke på genbrugspladsen
  • Affald, der ikke er sorteret korrekt, kan ikke modtages på genbrugspladsen
  • Skilte på containerne angiver, i hvilken container affaldet skal anbringes. Fejlsorteringer kan udgøre en miljømæssig risiko eller forringe mulighederne for genanvendelse af affaldet, og derfor skal skiltenes og personalets instruktioner om sortering og placering af affaldet overholdes.
  • Asbest, maling og olie- og kemikalieaffald kan afleveres i mindre mængder og skal afleveres til pladspersonalet.
  • Mængdebegrænsninger findes også for bygge- og anlægsaffald.
  • Genbrugspladsens brugere skal medvirke til at rydde op og feje ved spild
  • Det er ikke tilladt at aflæsse affald ved porten
×

Cookie info