Udskriv

Regulativ for husholdning

Affaldsplaner Og Gebyrer

Her finder du Tårnby Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativerne fastsætter reglerne for håndtering af affald fra alle borgere, grundejere og virksomheder. Det er her du kan læse de præcise krav til placeringen af dit affald og hvilke krav det skal leve op til for at renovatøren tager det med.

Formålet med reglerne er at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljøet og mennesker og fremme genbrug. Reglerne sætter også rammen for affaldsordningerne og de praktiske forhold i forbindelse med afhentningen af affaldet.

Regulativ for husholdningsaffald

×

Cookie info