Udskriv

Affaldsplan

Affaldsplaner Og Gebyrer

Her finder du Tårnby Kommunes nyeste affalds- og ressourceplan.

Ressource- og affaldsplan 2020-2025 - Fokus på cirkulær økonomi

 

Næste skridt mod en mere bæredygtig kommune

Tårnby Kommune har vedtaget en ressource- og affaldsplan for 2020-2025.

Planen sætter fokus på cirkulær økonomi - altså at vi i højere grad skal undgå spild af ressourcer -  vi skal derfor i højere grad blive bedre til at se affald som noget, der kan bruges igen.

Planen sætter mål og foreslår handlinger, der gør mængden af affald til forbrænding mindre samtidig med at muligheden for at genanvende og genbruge mere, øges.

Borgernes direkte indflydelse på Ressource- og affaldsplanen

Ressource- og affaldsplanen er skrevet med inspiration fra borgerne. I efteråret 2018 inviterede Tårnby Kommune borgerne til to events og en workshop - og til en dialog om affaldssortering i fremtiden.

Borgerne foreslog, at der i Res­source- og affaldsplanen skal være vægt på at:

 • det skal være nemt at sortere
 • det skal give mening for borgerne
 • der skal kommunikeres til bor­gerne
 • der skal være fokus på børn og unge
 • der skal være fokus på etageboliger
 • kommunen skal gå forrest og sortere sit eget affald (kommunale institutioner etc.)

Ressource- og affaldsplanens målsætninger og initiativer

Med i alt 18 indsatser sætter Ressource- og affaldsplanen fokus på følgende 5 områder, der bl.a. udspringer af borgernes input samt nationale og internationale retningslinjer og bestemmelser

 Mere og endnu bedre sortering

 • Henteordning for madaffald (indsamling af frasorteret madaffald ved husstandene)
 • Undersøge muligheden for henteordning for farligt affald, batterier og småt elektronik
 • Fokus på tekstilindsamling
 • Brugerundersøgelse af eksisterende ordninger
 • Fokus på borgernes sortering til genanvendelse - hvad er der tilbage i restaffaldet?
 • Tilpasning af Tårnby Kommunes sorteringskriterier til de nationale standarder
 • Fokus på sortering i kommunale institutioner

 Sikker drift

 • Driftsoptimering med fokus på afvigelser
 • Undersøge muligheden for nedgravede affaldsløsninger/beholdere
 • Evaluering af ordningen for direkte genbrug på genbrugspladsen
 • Brugerundersøgelse af digitale affaldsløsninger

Mere dialog og kommunikation

 • Fokus på etageboliger i forhold til dialog med viceværter
 • Fokus på et godt samarbejde mellem kommune og renovatør (ARC)

Fokus på børn og unge - undervisning

 • Børn og unge viser vejen - undervisning. Udbred information om undervisningstilbud i samarbejde med ARC

Øget genanvendelse af byggeaffald

 • Sporbarhed i det anviste byggeaffald
 • Øge fremtidig genbrug af byggematerialer
 • Nedbringe forbruget af råmaterialer
 • Behandlingsudbud i Tårnby Kommune

I Ressource- og affaldsplanens hovedrapport er alle initiativerne uddybet, og du kan se planerne for hvornår de forskellige initiativer igangsættes.  Du kan blandt andet også læse om kommunens genanvendelsesprocenter. I bilagsrapporten kan du læse mere detaljeret om data for affald fra husholdninger, virksomheder og genbrugsstationer. 

Nedenfor er der link til planen og bilagene. Planen kan findes i Teknisk Forvaltnings ekspedition.

Ressource- og affaldsplan 2020 - 2025 - Hovedrapport

Ressource- og affaldsplan 2020 - 2025 - Bilagsrapport 

×

Cookie info