Udskriv

Affaldsgebyrer

Affaldsplaner Og Gebyrer

Her får du en oversigt over Tårnby Kommunes affaldsgebyrer.

Hvad er affaldsgebyret

Affaldsgebyret for private dækker over at der bliver hentet restaffald og genanvendeligt affald ved bopælen samt muligheden for at aflevere affald på ARC's genbrugspladser. Gebyret bliver opkrævet via ejendomsskattebilletten.

Hvordan regnes affaldsgebyret ud

  • Alle oplysninger hentes fra byggeregisteret, (BBR) samt ejendomsregisteret, (ESR). Registreringer om kolonihaver er baseret på oplysninger fra den enkelte haveforening eller kolonihaveforening
  • Ejer af ejendomme, har pligt til at ændre i BBR, hvis oplysningerne ikke er korrekte.
  • Alle beboelsesejendomme skal som udgangspunkt have minimum én beholder til restaffald tilmeldt.
  • Restaffald skal som minimum tømmes én gang ugentlig.
  • Alle beboelsesejendomme skal være pålignet administrationsgebyr, gebyr for farligt affald, genbrugsgebyr samt tømningsgebyr.
  • Affaldsgebyrerne opkræves over ejendomsskattebilletten. I henhold til affaldsbekendtgørelsen kan affaldsgebyrerne opkræves som et eller flere samlede gebyrer.

Affaldsgebyrer for private boliger

  • Restaffald - gebyret består af et restaffaldsgebyr, som dækker kommunens omkostninger til afhentning af restaffald.
  • Genanvendeligt affald - her opkræves der et gebyr til genanvendelsesordningen, (indsamling af papir, glas, pap, metal, plast, storskrald og haveaffald) som dækker kommunens omkostninger ifm. med ordningen.
  • Genbrugsplads - gebyret dækker også kommunens udgifter på driften af genbrugspladserne.
  • Administration - endeligt indeholder gebyret et administrationsgebyr, som dækker kommunens omkostninger til administration af affaldsområdet.

Se gebyrbladet for 2020

Se gebyrbladet for 2019

 

×

Cookie info