Udskriv

Miljøskadelige stoffer i bygge- og anlægsaffald

Byggeaffald2

Mange byggematerialer indeholder miljøskadelige stoffer. Det er derfor vigtigt, at alt bygge- og anlægsaffald håndteres forsvarligt, så de miljøskadelige stoffer ikke spredes til omgivelserne.

Miljøskadelige stoffer i bygge- og anlægsaffald

Er du grundejer og ønsker at renovere eller nedrive din ejendom, skal du først undersøge, om der er miljøskadelige stoffer i det kommende byggeaffald, så affaldet kan blive bortskaffet forsvarligt. 

De fleste grundejere får et firma med faglig ekspertise til at udføre undersøgelsen, som bl.a. omfatter materialeprøver, der skal analyseres. Dokumentation for undersøgelsen skal følge anmeldelsen af byggeaffaldet.

I menuen til venstre kan du læse mere om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Du kan finde nyttig information om miljøskadelige stoffer i Miljøstyrelsens rapport Metoder til fjernelse af miljøproblematiske stoffer. Den beskriver, hvordan miljøskadelige stoffer kan identificeres og fjernes fra bygninger, som skal renoveres eller nedrives. Rapporten indeholder desuden en vejledende oversigt over, hvilke stoffer der kan forekomme i forskellige byggematerialer (side 67).

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Cookie info