Udskriv

Miljøskadelige stoffer i bygge- og anlægsaffald

maling afskallet.jpg

Mange byggematerialer indeholder miljøskadelige stoffer. Nogle af disse stoffer er i dag forbudte at anvende, men findes stadig i både nye og ældre byggerier. Derfor er det vigtigt, at alt bygge- og anlægsaffald håndteres korrekt, så de miljøskadelige stoffer ikke spredes til omgivelserne.

Her finder du en liste over en række almindelige byggematerialer samt hvilke miljøskadelige stoffer, de kan forventes at indeholde. Dvs. hvad der som minimum skal kunne dokumenteres for renheden af, såfremt materialerne kan kategoriseres som rene.

Det skal understreges, at listen ikke kan opfattes som fuldstændig, men blot er vejledende. Der vil i hver enkelt sag blive foretaget en individuel vurdering.

En mere uddybende oversigt kan ses i Metoder til fjernelse af miljøproblematiske stoffer, Miljøprojekt nr. 1656, 2015, Miljøministeriet. Her kan du også læse om stoffernes udbredelse og egenskaber. 

 

Bygningsdele

Typiske miljøfarlige stoffer

Træværksmaling

- PCB (før 1977)
- Tungmetaller: bly, nikkel, krom, cadmium, kobber, zink, arsen.

Øvrig indvendig maling

- PCB (før 1977)
- Tungmetaller: bly, nikkel, krom, cadmium, kobber, zink, arsen.

Facademaling

- PCB (før 1977)
- Tungmetaller: bly, nikkel, krom, cadmium, kobber, zink, arsen.

Klinker/fliser

- Tungmetaller: bly, nikkel, krom, cadmium, kobber, zink, arsen.

Klæber på gulve og vægge

- Asbest (før 1986)
- PCB (før 1977)

Gulve 

(fx linoleum, vinyl eller lignende)

- Bly
- Asbest (før 1986)
- PCB (før 1977)

Termovinduer

- PCB (før 1977)

Fuger

- PCB (før 1977)
- Chlorparaffiner
- Asbest (før 1986)

Plader,

(fx tag- facade-, loft- og vægplader)

-Asbest (før 1986)

  

Dokumentation for renheden af materialer kan for eksempel ske ved forevisning af historik over alle anvendte byggematerialer, eller ved prøveudtagninger og dertilhørende laboratorieanalyser.

 

×

Cookie info