Udskriv

Anmeldelse af byggeaffald

Blanketter til selvbetjening ved byggeri

Se hvilket byggeaffald, der skal anmeldes, og hvordan du gør

Byggeaffald fra nedrivning, renovering eller nybyggeri skal altid anmeldes, hvis ét eller flere af punkterne er opfyldt: 

  • Bygningen er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977
  • Det berørte areal er større end 10 m2
  • Arbejdet frembringer mere end 1 ton affald
  • Der udskiftes termoruder fremstillet i perioden 1950 til 1977
  • Der frembringes affald, som klassificeres som farligt affald

Det er bygherrens ansvar at affaldet bliver anmeldt, og anmeldelsen skal foretages senest 14 dage før arbejdet påbegyndes via den digitale selvbetjeningsløsning (se blå boks). Login kræver NemID.  

Støvende eller støjende aktiviteter i forbindelse med byggearbejde skal anmeldes til Tårnby Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. 

 

×

Cookie info