Udskriv

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Byggeaffald2

Her får du en vejledning til hvordan du skal anmelde bygge- og anlægsaffald.

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Byggeaffald fra nedrivning, renovering eller nybyggeri skal altid anmeldes, hvis ét eller flere af punkterne er opfyldt: 

  • Bygningen er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977
  • Det berørte areal er større end 10 m2
  • Arbejdet frembringer mere end 1 ton affald
  • Der udskiftes termoruder fremstillet i perioden 1950 til 1977
  • Der frembringes affald, som klassificeres som farligt affald

Det er bygherrens ansvar at affaldet bliver anmeldt, og anmeldelsen skal foretages senest to uger før arbejdet påbegyndes.  

Du anmelder bygge- og anlægsaffald ved at logge ind på den digitale selvbetjeningsløsning. Login kræver NemID.

Anmeld bygge- og anlægsaffald

Støvende eller støjende aktiviteter i forbindelse med byggearbejde

Støvende eller støjende aktiviteter i forbindelse med byggearbejde skal anmeldes til Tårnby Kommune senest to uger før arbejdet påbegyndes. Dette gøres ved at udfylde og indsende et anmeldelsesskema til kommunen.

Anmeldelsesskema for støvende eller støjende aktiviteter

×

Cookie info