Udskriv

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Byggeaffald2

Krav til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Byggeaffald fra renovering, nedrivning eller nybyggeri skal altid anmeldes, hvis ét eller flere af følgende punkter er opfyldt: 

  • Arbejdet vedrører mere end 10 m2
  • Arbejdet frembringer mere end 1 ton affald
  • Der udskiftes termoruder fremstillet i perioden 1950 til 1977
  • Der frembringes affald, som klassificeres som farligt affald
  • Der frembringes affald, som indeholder asbest

Det er bygherrens ansvar, at affaldet bliver anmeldt, og anmeldelsen skal indsendes senest to uger før arbejdet ønskes påbegyndt.

Du anmelder bygge- og anlægsaffald ved at logge ind med NemID på den digitale selvbetjeningsløsning.

Anmeld bygge- og anlægsaffald

×

Cookie info