Udskriv

Bygge- og anlægsaffald

Byggeaffald2

Affald fra renoveringer og nedrivninger af bygninger indeholder ofte farlige stoffer. Tårnby Kommune arbejder mod at sikre, at de skadelige stoffer ikke spredes til miljøet.

Du har  pligt til at undersøge bygningen for skadelige stoffer inden nedrivning eller renovering, så forurenet affald og farligt affald bliver bortskaffet korrekt.

Se listen over hyppigt forekommende miljøskadelige stoffer og hvilket byggeaffald, de typisk findes i: Miljøskadelige stoffer i bygge- og anlægsaffald.

Du har pligt til at anmelde bygge- og anlægsaffald til kommunen. Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Læs mere om anmeldelse her. 

Mindre mængder af bygge- og anlægsaffald kan afleveres på en genbrugsplads. Større mængder skal bortskaffes til et godkendt anlæg via en godkendt indsamler eller en godkendt transportør. Godkendte indsamlere og transportører kan findes i Energistyrelsens affaldsregister

 

×

Cookie info