Udskriv

Bygge- og anlægsaffald

Byggeaffald2

Her kan læse om bygge- og anlægsaffald og hvilke regler der gælder på området.

Bygge- og anlægsaffald

Affald fra renoveringer og nedrivninger af bygninger indeholder ofte farlige stoffer. Tårnby Kommune arbejder mod at sikre, at de skadelige stoffer ikke spredes til miljøet.

Du har pligt til at anmelde bygge- og anlægsaffald til kommunen. Anmeldelsen skal ske senest to uger før arbejdet påbegyndes. I menuen til venstre kan du finde en vejledning til hvordan du skal anmelde bygge- og anlægsaffald.

Du har pligt til at undersøge bygningen for skadelige stoffer inden nedrivning eller renovering, så forurenet affald og farligt affald bliver bortskaffet korrekt. I menuen til venstre kan du finde en liste over hyppigt forekommende miljøskadelige stoffer og hvilket byggeaffald, de typisk findes i.

Mindre mængder af bygge- og anlægsaffald kan afleveres på en genbrugsplads. I ARCs sorteringsvejledning kan du se hvilke byggematerialer du kan aflevere på genbrugspladserne og i hvilke mængder.

ARCs sorteringsvejledning

Større mængder skal bortskaffes til et godkendt anlæg via en godkendt indsamler eller en godkendt transportør. Godkendte indsamlere og transportører kan findes i Energistyrelsens affaldsregister

Affaldsregister

×

Cookie info