Udskriv

Bygge- og anlægsaffald

Byggeaffald2

Her kan du læse om reglerne for bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald.

Bygge- og anlægsaffald

Er du grundejer, har du pligt til at anmelde bygge- og anlægsaffald til kommunen senest to uger før renovering eller nedrivning ønskes påbegyndt. I menuen til venstre kan du finde information om, hvordan du anmelder.

Bygge- og anlægsaffald indeholder ofte miljøskadelige stoffer, og Tårnby Kommune arbejder mod at sikre, at stofferne ikke spredes til omgivelserne.

Grundejeren har desuden pligt til at få bygningen undersøgt for miljøskadelige stoffer inden renovering eller nedrivning, så affaldet kan blive bortskaffet forsvarligt. I menuen til venstre kan du finde information om miljøskadelige stoffer i bygge- og anlægsaffald.

Mindre mængder af bygge- og anlægsaffald kan afleveres på en genbrugsplads. I ARCs sorteringsvejledning kan du se, hvilke byggematerialer du kan aflevere på genbrugspladserne og i hvilke mængder.

Større mængder skal bortskaffes til et godkendt anlæg via en godkendt indsamler eller en godkendt transportør. Godkendte indsamlere og transportører kan findes i Energistyrelsens Affaldsregister.

×

Cookie info