Udskriv

Manglende afhentning af affald på grund af sne

Manglende afhentning af affald på grund af sne

Manglende afhentning af affald på grund af vejrlig.

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du ikke har fået afhentet dit affald, f.eks. på grund af sne.

Restaffald

Har du ikke fået afhentet dit restaffald, kan du sætte en ny pose i stativet. Sæt gerne to sorte sække inden i hinanden. Tag den fyldte sæk ud af stativet, luk den med snor og stil den ved siden af stativet. Så bliver begge poser medtaget, ved næste planlagte tømning, formodentlig ugen efter, hvis forholdene tillader det.

Papir- og haveaffald

For at det er muligt at få afhentet papir- og haveaffald skal hele adgangsvejen, helt fra beholderens standplads til vejens kørebane, være ryddet for sne i en bredde på mindst 1 meter. Er dette ikke tilfældet, er det ikke muligt for renovatøren at køre beholderen ud til bilen, og den vil derfor ikke blive tømt.

Relaterede links

×

Cookie info