Udskriv

Storskrald

Storskrald

Læs her om afhentning af storskrald.

Hvad er storskrald?

Storskrald kan for eksempel være kasseret indbo fra private husstande (ikke nagelfaste genstande), møbler, hårde hvidevarer, elektronik og pap.

Placering af storskrald

 • Affaldet sorteres i de fraktioner der indsamles
  • Indbo
  • Jern og metal
  • Elektronik og hårde hvidevarer
  • Pap
  • Brændbart storskrald
 • Storskrald skal være anbragt let tilgængeligt og synligt ved bagkant af fortov.
 • Affaldet skal være lagt frem tidligst dagen før og senest kl. 05:00 på afhentningsdagen.
 • Vær opmærksom på, at småt forbrændingsegnet storskrald skal afleveres i klare plastsække. 
 • Bundter, gulvtæpper o.l. må ikke have en længde på mere end 1,5 m, en diameter på mere end 50 cm og veje max 50 kg for f. eks. gulvtæpper og max 25 kg for bundter af grene.
 • Stort brandbart skal kunne håndteres manuelt uden for tunge løft og af én person, (skær f.eks. større tæpper i mindre stykker).
 • Hvis affaldet er placeret på egen matrikel, så medtages det ikke, ifm. storskraldsindsamlingen.

Klare plastsække kan købes i byggemarkeder og supermarkeder.

Hvornår hentes der storskrald hos mig? Storskrald afhentes en gang om måneden på samme dag som have- og papiraffald og på samme ugedag, som der afhentes dagrenovation. Se her hvornår der afhentes storskrald på din vej.

×

Cookie info