Udskriv

Papir

Papiraffald

Læs her om hvad papiraffald er. Hvis du f.eks. mangler en papiraffaldsbeholder, kan du også læse nærmere her.

Hvad er papiraffald?

Papiraffald er aviser, ugeblade, reklamer, tidsskrifter, adresseløse forsendelser, tryksager, printerpapir, kuverter og telefonbøger.

Hvilken beholder anvendes til papir og pap?

Papir- og papbeholderen i villaboliger skal være 240 liter og grå. Hvis papirbeholderen går i stykker, skal du bestille en ny, ved at klikke her

Placering af papir- og papbeholder?

  • Adgangsvejen skal have et fast og jævnt underlag af fliser, asfalt eller lignede
  • Adgangsvejen må højst stige 10% (dvs. fx 10 cm på 1 m).
  • Der må ikke være trin på adgangsvejen
  • Adgangsvejen fra offentlig vej må højst være 40 m lang og på hele adgangsvejen skal der være en frihøjde på mindst 2,2 m
  • Adgangsvejen skal være mindst 90 cm bred
  • Adgangsvejen skal være ryddet, ren og velbelyst
  • Der skal være ryddet for sne og is
  • Havelåger og døre skal kunne stå åbne eventuelt med krog eller kile
  • Adgangsvejen skal være fri for cykler, legetøj, barnevogne og lignende
  • Beholderen skal placeres med håndtagene udad. Skraldemanden skal kunne trække beholderen ud uden at vende den

Hvornår hentes der papir- og pap hos mig?

Papir og pap afhentes en gang om måneden på samme dag som haveaffald og storskrald og på samme ugedag, som der afhentes dagrenovation. Her kan du se hvornår der afhentes dagrenovation på din vej.

Indsamlingsordningen, for papir, omfatter kun rent og tørt papir.

Som grundejer i Tårnby Kommune har man pligt til at frasortere dit papir og deltage i indsamlingsordningen for papir. 

 

Etageboliger

Bor du i etagebolig skal papir i ejendommens container til papir. Den er typisk på 660 l. Spørg din vicevært eller nabo, hvis du ikke kan finde beholderen. 

×

Cookie info