Udskriv

Pap

Papaffald

Læs om indsamling og genanvendelse af pap.

Hvad er papaffald?

Ved papaffald forstås eksempelvis rent og tørt bølgepap, papæsker, papkasser samt forskellige former for karton. Indsamlingsordningen for pap, omfatter kun rent og tørt pap. 

Hvem gælder ordningen for?

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

 

Hvornår hentes der papaffald hos mig?

Villaboliger

I villaboliger afhentes pap en gang om måneden på samme dag som haveaffald og storskrald og på samme ugedag, som der afhentes dagrenovation. Her kan du se hvornår der afhentes dagrenovation på din vej.

Pap og karton kommes i beholderen til papir og pap. Vær opmærksom på, at pappet ikke må være større end beholderens åbning, ellers sætter det sig fast ved tømning. 

Større papaffald til afhentning, stilles ved vejskel og skal være synlig fra vej, aften før afhentningsdagen. Placeringen må ikke være til gene for fodgængere og kørende trafik.

Ved boliger med have kan borgeren stille pap ud i papkasser, uden at det skal bundtes.

Etageboliger

I etageboliger skal pap i ejendommens container til pap. 

Genbrugspladser

Papaffald kan også afleveres til de dertil opstillede beholdere, på en af de kommunale genbrugspladser i ARCs opland, (I/S Amager Ressourcecenter).

×

Cookie info