Udskriv

Haveaffald

Haveaffald

Læs om hvad du skal gøre med dit haveaffald.

Hvad er haveaffald?

Haveaffald er affald fra daglig vedligeholdelse af haven, f.eks grene, blade, græs, nedfaldsfrugter m.v.

Placering af haveaffald?

  • Haveaffald til afhentning skal placeres ved vejskel aften før afhentningsdagen og skal være synlig fra vejen. Placeringen må ikke være til gene for fodgængere og kørende trafik.
  • Affaldet skal være stillet frem tidligst dagen før og senest kl. 05:00 på afhentningsdagen.
  • Haveaffald kan lægges i en grøn 240 liter beholder. Beholderen skal være af en godkendt type, som anvendes i kommunen: Beholderen til haveaffald skal være grøn og have et rumfang på 240 l (den indvendige hjulafstand skal være mindst 500mm og diameteren på hjulene skal være mindst 250mm) - NB: det koster ikke ekstra, at få tømt sin haveaffaldsbeholder ifm. storskraldsindsamling.
  • Grene o.l. må ikke overstige 1,5 m i længde og 50 cm i diameter og veje over 25 kg pr. bundt.
  • Haveaffaldet skal være emballeret i papirsække eller bundter, ikke i plastsække.
  • Hvis husejer ønsker en beholder, skal vedkommende selv indkøbe den evt. i byggemarked, eller via renovatøren.
  • Haveaffald kan også bortskaffes på genbrugspladsen.

Papirsække kan købes i byggemarkeder og supermarkeder.

Haveaffaldsbeholderen kan købes hos byggemarkeder.

 Haveaffald Beholder Lille

Du kan læse mere i Tårnby Kommunes "Regulativ for husholdningsaffald" ved at klikke på regulativer.

Hvornår hentes der haveaffald hos mig?

Haveaffald afhentes en gang om måneden på samme dag som storskrald og papiraffald og på samme ugedag, som der afhentes dagrenovation. Se her hvornår der afhentes affald på din vej.

Haveaffald om vinteren

For at undgå haveaffaldet fryser fast i bunden af beholderen om vinteren, anbefales det, at der puttes nogle grene i bunden. På den måde er der større sandsynlighed for, at haveaffaldet ikke fryser fast. Alternativt kan der benyttes papirsposer om vinteren.

×

Cookie info