Udskriv

Affaldsgebyrer

Affaldsgebyret for private

Affaldsgebyret for private er betaling for at der bliver hentet affald ved bopælen og at man kan komme af med affald ved genanvendelsesordningerne. Gebyret bliver opkrævet på ejendomsskattebilletten.

Hvordan regnes affaldsgebyret ud?

  • Alle oplysninger hentes fra byggeregisteret, (BBR) samt ejendomsregisteret, (ESR). Registreringer om kolonihaver er baseret på oplysninger fra den enkelte haveforening eller kolonihaveforening
  • Ejer af ejendomme, har pligt til at ændre i BBR, hvis oplysningerne ikke er korrekte.
  • Alle beboelsesejendomme skal som udgangspunkt have minimum én sæk/pose tilmeldt.
  • Dagrenovation skal som minimum tømmes én gang ugentlig.
  • Alle beboelsesejendomme skal være pålignet administrationsgebyr, gebyr for farligt affald, genbrugsgebyr samt tømningsgebyr.
  • Affaldsgebyrerne opkræves over ejendomsskattebilletten. I henhold til affaldsbekendtgørelsen kan affaldsgebyrerne opkræves som et eller flere samlede gebyrer.

Affaldsgebyrer for private boliger

  • Restaffald - gebyret består af et Restaffaldsgebyr, som dækker kommunens omkostninger til afhentning af restaffald.
  • Genanvendeligt affald - her opkræves der et gebyr til genanvendelsesordningen, (indsamling af f.eks. papir, glas og pap) som dækker kommunens omkostninger ifm.  med ordningen.
  • Genbrugsplads - gebyret dækker også kommunens udgifter på driften af genbrugspladserne.
  • Administration - endeligt indeholder gebyret et administrationsgebyr, som dækker kommunens omkostninger til administration af affaldsområdet.

Restaffaldsgebyret beregnes i forhold til den samlede beholdervolumen på ejendommen og antallet af standpladser.

Se gebyrbladet for 2019 her.

Se gebyrbladet for 2018 her.

 

×

Cookie info