Udskriv

Affald fra kommunale institutioner

Affaldssortering skraldespande

Ordning for affald fra kommunale institutioner

Hvad er affald fra kommunale institutioner?

Ordningen omfatter indsamling af følgende affaldstyper fra kommunale institutioner:

  • Restaffaldslignende affald
  • Papir, reklamer, aviser og ugeblade
  • Pap
  • Storskraldslignende affald fra kommunale institutioner

Hvem gælder ordningen for?

Ordningen gælder for alle de kommunale institutioner i Tårnby Kommune.

På nær ordningen for restaffald, så er ordningerne frivillige og de enkelte kommunale institutioner kan tilmelde sig én eller flere af ordningerne. Det skal dog nævnes, at der kan være/blive tale om et krav fra kommunen om, at sorterer fraktioner ved enkelte institutioner, hvis f. eks. pap fylder meget i den enkelte ejendoms affald.

Til- og afmelding foretages skriftligt til Teknisk Forvaltning på mail: renovation@taarnby.dk - der skal oplyses institutionens navn, adresse og EAN-nr. samt hvilke ordninger institutionen ønsker at blive tilmeldt og fra hvilken dato.

Til- og afmelding kan ikke ske for en kortere periode end et halvt år.

 

Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning.

Papir: 

Indsamles i 240l eller 660l containere. ordningen følger ordningen for indsamling af papir fra husholdninger. Jf. Tårnby Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald.

Institutionen skal selv anskaffe og vedligeholde indsamlingsmateriel/containeren til papir. 

Pap:

Indsamles i 1000l containere. Ordningen følger ordningen for indsamling af pap fra husholdninger i etagebyggeri. Jf. Tårnby Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald.

Tårnby Kommune sørger for, at levere indsamlingsmateriel/containeren til pappet.

Storskraldslignende affald fra kommunale institutioner:

Ordningen følger ordningen for indsamling af storskrald fra husholdninger i haveboligere. Jf. Tårnby Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald for kommunale institutioner

Afhentning af papir i 660l container, kr/år med moms: 500,-

Afhentning af pap i 1000l container, kr/år med moms: 1.385,-

Afhentning af storskrald i den kommunale afhentningsordning, kr/år 810,-

Øvrig afhentning af affald: Efter regning

Fejlsortering (+eventuelle ekstra udgifter til behandling), kr. 1.000,- inkl. moms

Hvornår afhentes affald?

Klik på dette skema og se, hvornår der afhentes affald på jeres adresse.

Spørgsmål ang. affaldssortering i institutionerne, kan stilles til renovation@taarnby.dk

Har I spørgsmål og brug for hjælp til, at vælge det rigtige antal/størrelse beholdere, så kan I skrive til renovation@taarnby.dk

×

Cookie info