Udskriv

Skal jeg betale hjælpen tilbage?

Lommeregner

Hvornår skal man betale integrationsydelsen, kontanthjælps ydelsen, uddannelseshjælpen og kontantydelsen tilbage?

Hvis vi konstaterer, at du har fået udbetalt penge, du ikke har ret til, sender vi dig et brev med krav om tilbagebetaling.

Når du får integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, har du pligt til straks at meddele kommunen om enhver ændring i dine personlige og økonomiske forhold. Hvis ikke du giver os de rigtige oplysninger eller lader vær med at fortælle os det, skal du betale de penge tilbage du ikke er berettiget til.

Vi sender dig et partshøringsbrev, hvis vi konstaterer, at du har fået penge, som du ikke har ret til. Hvis du er enig i, det vi skriver i brevet, skal du ikke gøre noget. Hvis du derimod er uenig med os, skal du tage kontakt til os enten pr. telefon eller pr. mail indenfor den frist der står i brevet.

Når fristen for partshøringen er udløbet, træffer vi en afgørelse om tilbagebetaling. Du får et brev med afgørelsen, hvor der også står hvordan du kan klage, hvis du ønsker det.

Hvis vi mener, at det er nødvendigt at foretage en anmeldelse til politiet vil det stå i brevet.

Hvis vi får at vide, at du beskæftiger dig med sortarbejde samtidig med, at du modtager integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, sætter vi en undersøgelse i gang.

Opdateret 13 november 2018

×

Cookie info