Udskriv

Hvad er forskellen på ydelserne?

Forskel

Hvad er forskellen på integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp?

Når vi behandler din ansøgning om økonomisk hjælp tager vi automatisk stilling til, om du har ret til integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Har du haft ophold i Danmark, Færøerne og Grønland i 7 år ud af de seneste 8 år, vil det være din alder og dit uddannelsesniveau der afgør, om du skal have uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

  • Er du under 30 år, og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse*, skal du gå i gang med en uddannelse, og du vil blive bevilget uddannelseshjælp indtil da.
  • Er du over 30 år, eller har du en erhvervskompetencegivende uddannelse*, vil du blive bevilget kontanthjælp.

*En erhvervskompetencegivende uddannelse er en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse (egu) eller en videregående uddannelse. Folkeskole og gymnasial uddannelse er ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Har du ikke haft ophold i Danmark, Færøerne og Grønland i 7 år ud af de seneste 8 år, vil du som udgangspunkt have ret til integrationsydelse.

Har opbrugt retten til dagpenge og/eller arbejdsmarkedsydelse, kan du måske modtage kontantydelse. Læs mere om Reglerne for kontantydelser, integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.

 Kontantydelsen er en midlertidig ydelse til dig som:

  • Har opbrugt retten til dagpenge og/eller arbejdsmarkedsydelse
  • Får afslag på anden offentlig støtte (fx integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp), eller som får ret til nedsat uddannelses- eller kontanthjælp
  • Henvender dig i jobcenteret og beder om et tilbud
  • Deltager i virksomhedspraktik eller nytteindsats (du vil også have ret til ydelsen i en evt. venteperiode, indtil jobcentret har anvist tilbuddet)

Står til rådighed for arbejdsmarkedet og får formidlet job

For at få kontantydelse skal du først søge om økonomisk hjælp på følgende link: Link der fører tilbage til forside. Hvis ikke du opfylder kravene til at modtage integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, vurderer vi, om du er berettiget til at modtage kontantydelse.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet vil de første borgere blive berettiget til kontantydelse fra oktober 2015. Du skal være opmærksom på, at kontantydelsen er bagud betalt, og du derfor tidligst kan få udbetalt kontantydelsen i slutningen af oktober 2015.

Kontantydelse:

1. Hvor længe kan jeg få kontantydelse?

Den samlede periode, hvor du har modtaget dagpenge, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse, kan sammenlagt ikke overstige 3 år.

2. Hvor meget kan jeg få i kontant ydelse?

  • Er du forsørger, udgør kontantydelse 80 % af det maksimale dagpengeniveau.
  • Er du ikke forsørger, udgør kontantydelse 60 % af det maksimale dagpengeniveau.
  • Er du under 30 år, stilles du på samme måde som i kontanthjælpssystemet og modtager derfor kontantydelse på ungesats.

3. Er kontantydelsen omfattet af reglerne om gensidig forsørgerpligt eller formueafhængighed?

Nej, kontantydelse er hverken omfattet af reglerne om gensidig forsørgerpligt eller formueafhængighed.

Læs mere om kontantydelse på følgende links:

Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmesiden: Arbejdsmarkedsstyrelsen

 Opdateret 02 januar 2019

×

Cookie info