Udskriv

Mobiler

Telefon

Tårnby jobcenter er gået over til at bruge mobiler.
Det betyder, at du for fremtiden skal ringe direkte til sagsbehandler eller det team, som du er tilknyttet

Jobcenter Tårnby overgår til Mobiltelefoni

Jobcenteret er gået over til kun at bruge mobiltelefoner.

Det betyder, at hovednummeret til jobcenteret bliver ændret til

                                24 28 41 00.

Her vil man få følgende valgmuligheder: 

Virksomhedsservice - direkte tlf. 24 28 41 11

Dagpengeteam - direkte tlf. 24 28 41 01

Sygedagpengeteam - direkte tlf. 24 28 41 02

Kontanthjælp -og ledighedsydelsesteam

 • Modtager kontanthjælp og er jobparat - direkte tlf. 24 28 41 03
 • Modtager kontanthjælp og aktivitetsparat - direkte tlf. 24 28 41 04
 • Modtager ledighedsydelse - direkte tlf. 24 28 41 09

Integrationsteam - direkte tlf. 24 28 41 05

Jobafklaringsteam - direkte tlf. 24 28 41 06

Ressourceforløbsteam - direkte tlf. 24 28 41 07

Ungeteam - direkte tlf. 24 28 41 08

Jobcenterets administration - direkte tlf. 24 28 41 10

 

Herunder kan du se en kort forklaring af grupperne:

 Virksomhedsservice:

 • Hvis man som virksomhed ønsker at komme i kontakt med vores virksomhedskonsulenter.
 • Hvis du ønsker information om undervisning på Plyssen
 • Hvis du er ansat i fleksjob.
 • Hvis du har spørgsmål til - eller ønsker at søge om personlig assistance eller hjælpemidler.

A-kasse medlemmer som modtager dagpenge:

 • Hvis du er ledig og modtager dagpenge fra din a-kasse.

Sygedagpenge:

 • Hvis du er sygmeldt fra din arbejdsplads eller a-kasse.
 • Hvis du har spørgsmål til §56 eller søger om en § 56 bevilling.

Kontanthjælpsmodtager eller modtager af ledighedsydelse.

 • Hvis du modtager du kontanthjælp, og er klar til at komme i arbejde
 • Hvis du modtager kontanthjælp, men endnu ikke er klar til arbejde.
 • Hvis du er bevilget fleksjob og modtager ledighedsydelse

Ledighedsydelse

 • Hvis du er fleksjobberettiget og modtager ledighedsydelse

Integrationsteamet:

 • Hvis du er integrationsborger og modtager kontanthjælp
 • Hvis du er integrationsborger og er selvforsørgende

Jobafklaring:

 • Hvis du er i et jobafklaringsforløb

(Et jobafklaringsforløb er et helhedsorienteret, beskæftigelsesrettet forløb for sygemeldte, der ikke kam få forlænget sygedagpenge ud over 22 uger)

Ressourceforløb:

 • Hvis du er i et ressourceforløb

(Ressourceforløb er et særligt tilrettelagt forløb, som varer 1-5 år, hvor formålet er at udvikle og afklare arbejdsevnen)

Ungeteam:

 • Hvis du modtager uddannelseshjælp og er under 30 år

Administrationen:

 • Hvis du har spørgsmål til lægefaktura
 • Hvis du har spørgsmål til regninger
 • Hvis du ikke ved, hvilket team du skal tale med.

Opdateret 09 juli 2019

×

Cookie info