Udskriv

Genoptagelse af visse sygedagpengesager

Loop

Jobcentret skal informere om principdom i sag vedrørende genoptagelse af visse sygedagpengesager.

Genoptagelse af visse sygedagpengesager

Østre Landsret fastslog for nylig i en sag, at sygedagpengeudbetaling ikke kan stoppes med tilbagevirkende kraft. Du kan læse mere herom i Ankestyrelsens principafgørelse 40-18.

Kommunen må i sygedagpenge sager efter den nye principafgørelse ikke beslutte, at udbetalingen af sygedagpenge skal standses med tilbagevirkende kraft. Hvis udbetalingen af dine sygedagpenge er blevet standset, før du har modtaget en afgørelse, har du derfor måske mulighed for at få genoptaget din sygedagpengesag.

Yderligere information om dommens konsekvenser findes på Ankestyrelsens hjemmeside.

Kan din sygedagpengesag genoptages?

Hvis du i din sag om sygedagpenge har fået sådan en afgørelse, kan du henvende dig til Tårnby Kommune og bede om at få din sag genoptaget.

Genoptagelsen kan eventuelt føre til, at du har ret til sygedagpenge ud over det tidspunkt, hvor dine sygedagpenge blev standset. Vurderingen af de gamle sager kan dog også betyde, at du ikke har ret til sygedagpenge, selv om din sag er afgjort med tilbagevirkende kraft. Det gælder f.eks., hvis du har genoptaget arbejdet eller raskmeldt dig.

På grund af reglerne om forældelse, er det også en betingelse, at udbetalingen ikke ligger mere end tre år forud for Østre landsrets dom, hvilket vil sige, at du kun kan gøre krav gældende for perioden efter den 4. maj 2015.

Kommunen skal tage stilling til, om der skal ske modregning, hvis borgeren har fået udbetalt andre ydelser i den periode, som kravet om efterbetaling handler om. Man kan ikke få udbetalt to ydelser til forsørgelse på samme tid.

Hvordan får du genoptaget din sag?

Du skal selv kontakte Tårnby Kommune eller Ankestyrelsen, hvis du ønsker at din sag skal genoptages. Kommunerne og Ankestyrelsen har nemlig ikke mulighed for at finde alle de sager, som skal genoptages.

Hvis afgørelsen er truffet af Tårnby Kommune, bedes du kontakte Tårnby Kommune:

Hvis det er Ankestyrelsen, der har truffet den sidste afgørelse om standsning af dine sygedagpenge, er det Ankestyrelsen, der skal træffe beslutning om evt. genoptagelse. Du skal derfor kontakte Ankestyrelsen:

 

 Opdateret 04 juni 2019

×

Cookie info