Udskriv

Obligatorisk Pensionsordning

 

Fra den 1. januar 2020 indbetaler staten et pensionsbidrag til dig, hvis du modtager en af følgende ydelser:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Efterløn
 • Feriedagpenge
 • Fleksløntilskud
 • Fleksydelse
 • Førtidspension
 • Kontanthjælp
 • Ledighedsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelse
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 • Supplement til brøkpension
 • Sygedagpenge
 • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
 • Uddannelseshjælp.

Bidraget indbetales til ATP og bliver en del af din ATP Livslang Pension.

Du får udbetalt pensionen, når du når folkepensionsalderen.

Læs mere: 

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/atp-livslang-pension-oversigt/obligatorisk-pension

×

Cookie info