Udskriv

Bliv voksenlærling

Tandhjul

Hvis du er ufaglært og over 25, kan du tage en voksenlærlingeuddannelse og styrke dine muligheder for at komme i job.

Er du over 25 år og har en erhversuddannelse som du ikke har benyttet i over 5 år? 

Hvis du er over 25 år og enten ufaglært eller har en erhvervsuddannelse, du ikke har brugt i 5 år, kan du blive faglært via en såkaldt voksenlærlingeordning og styrke dine muligheder for at komme i job.

Er du faglært og kan du ikke finde arbejde indenfor dit fagområde, har du mulighed for omskoling efter 12 måneders ledighed. Det er ikke en betingelse, at din uddannelse er forældet (uddannelsen ikke anvendt i 5 år). Er uddannelsen indenfor et område, hvor der er behov for arbejdskraft, kan du få adgang til voksenlærlingeordningen efter 6 måneders forudgående ledighed.
 
Det indebærer, at du indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, hvor du skal arbejde, samtidig med, at du får undervisning på en erhvervsskole. 

Læs om reglerne for voksenlærlingeuddannelsen:

Din løn:

 • Som voksenlærling er lønnen fastsat efter arbejdets overenskomst. Er der ikke overenskomst på området, tages der udgangspunkt i en overenskomst for tilsvarende arbejde.
 • Du vil få mindstelønnen for ikke-faglærte inden for branchen, og det kan arbejdsgivere få et tilskud til fra det offentlige. Tilskuddet udgør 40 kroner i timen, og det gives under hele uddannelsen. Du kan blive voksenlærling med det samme, du bliver ledig, men der er forskellige regler for, hvornår arbejdsgiveren får tilskuddet. Er du ufaglært, eller har du en forældet uddannelse, får arbejdsgiveren først tilskuddet, når du har været ledig i 2 måneder. Er du faglært, gælder det, når du har været ledig i mindst 12 måneder. 

Behov for arbejdskraft:

 • Det vil efter denne ordning være muligt for arbejdsgivere, at få både voksen-lærlingetilskud og bonus fra arbejdsgivernes uddannelsesbidrag
 • Snak med din fagforening om, hvad der præcis gælder for dig. 
 • Du kan søge voksenlærlingeplads i både private og offentlige virksomheder. Du kan selv tage kontakt til en virksomhed og indgå aftale om at blive voksenlærling. Jobcentret skal først inddrages, når tilskuddet skal ansøges og bevilges. Det er dog en god idé at spørge i jobcentret, om du opfylder kravene, for at virksomheden kan få tilskuddet, før du skriver under på uddannelsesaftalen.
 • Du kan finde virksomheder, der er godkendte og må indgå uddannelsesaftaler, via jobportaler eller på: www.praktikpladsen.dk

Hvad er en uddannelsesaftale?

 • Når du laver en uddannelsesaftale med en virksomhed, fungerer det som et juridisk dokument, som efter en prøveperiode på tre måneder binder både virksomheden og dig i uddannelsesperioden. I skal sammen kontakte den relevante erhvervsskole og få tilrettelagt dit uddannelsesforløb.
 • I uddannelsesperioden skifter du mellem praktisk arbejde i virksomheden og skoleperioder på erhvervsskolen.
 • Det er virksomheden, der søger om tilskud, ikke dig. men du kan hjælpe din arbejdsgiver og finde ansøgningsskemaet på: www.jobnet.dk under blanketter. Husk gerne din arbejdsgiver på at indsende ansøgningen om tilskud til jobcentret i den kommune, hvor arbejdspladsen er - senest 30 dage efter, at du og din arbejdsgiver har skrevet under på uddannelsesaftalen. 
 • Når du er i skole, får din arbejdsgiver elevrefusion, som kompensation for dit fravær.

Skoleuddannelse:

 • Her kan du læse om den branche, du gerne vil uddannes indenfor og læse mere om mulighederne for voksenlærlingeuddannelsen. 
 • Du kan også undersøge, om du kan få godskrevet relevant uddannelses- og joberfaring, så du kan gennemføre uddannelsen på kortere tid. Spørg på den skole, hvor du skal gennemføre uddannelsen.

 Opdateret 27 september 2018 

×

Cookie info