Udskriv

Uddannelseshjælp - er du under 30 år og har du ikke en uddannelse?

Studenerhat

Uddannelseshjælp - er du under 30 år og har du ikke en uddannelse

Her på siden finder du links til de nødvendige informationer omkring uddannelseshjælp når du er under 30 år og ikke har en uddannelse

Vær opmærksom på de uddannelses muligheder du har: læs mere om dine uddannelses muligheder

Betingelser for at få uddannelseshjælp

Hvis du er under 30 år og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, tager kommunen udgangspunkt i, om du kan gå i gang med en uddannelse, eller om du har brug for en særlig indsats, inden du begynder på den.

Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp:

  • At du er under 30 år
  • At du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse
  • At du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
  • At den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv og din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • At behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

De første samtaler med kommunen

Senest en uge efter, du første gang har henvendt dig til kommunen om hjælp, bliver du indkaldt til den første af mindst tre samtaler, hvor kommunen skal vurdere, om:

  • Du er åbenlyst uddannelsesparat, dvs. at du umiddelbart kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne
  • Du er uddannelsesparat, dvs. at du kan gå i gang med en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse
  • Du er aktivitetsparat, dvs. at du ikke kan påbegynde en uddannelse indenfor ca. et år og gennemføre denne uddannelse.

Kommunen har allerede ved den første samtale mulighed for at vurdere, at du er åbenlyst uddannelsesparat. I helt særlige tilfælde kan kommunen også vurdere, at du er aktivitetsparat. I alle andre tilfælde kan kommunen først efter tre måneder vurdere dig som enten uddannelses- eller aktivitetsparat.

Hvis du ønsker at læse om regler eller yderligere information omkring kontanthjælp når du under 30 år og ikke har en uddannelse, brug linket: 

læs mere om regler eller yderligere information omkring kontanthjælp når du under 30 år og ikke har en uddannelse

Hvis du skal søge kontanthjælp, brug linket:

Ansøg kontanthjælp hvis du er under 30 og ikke har en uddannelse

Du Huske at melde dig ledig på:

Jobnet.dk

Opdateret 13 november 2018

×

Cookie info