Udskriv

Repatriering

Landvej

Ønsker eller overvejer du at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland? Du kan læse mere om repatriering her på siden.

At vende tilbage til hjemlandet - Repatriering

Ønsker eller overvejer du at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland? Du kan læse mere om repatriering her på siden.

Repatriering betyder frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Repatrieringsindsatsen skal sikre, at flygtninge og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende hjem. 

Økonomisk støtte

Du har, afhængig af din opholdstilladelse, mulighed for at få økonomisk hjælp. 

Du kan modtage støtte, hvis du har fået opholdstilladelse som:

 • Flygtning
 • Familiesammenført til flygtning
 • Familiesammenført udlænding, der har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år
 • Udlænding med opholdstilladelse i Danmark før 1983 eller er efterkommer af disse
 • Har dobbelt statsborgerskab (hvoraf det ene er dansk), men frasiger dig det danske statsborgerskab.

Du kan ikke modtage støtte, hvis du:

 • Ikke har opholdstilladelse i Danmark
 • Er dansk statsborger, og alene har dansk statsborgerskab.
 • Er statsborger i de nordiske lande eller et land, som er tilsluttet Den Europæiske Union (EU) eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØS).
 • Selv har midler til at etablere dig for i dit tidligere hjemland.

Du kan få støtte til (2019 satser):

 • Rejseudgifter: En enkeltbillet til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. I helt særlige tilfælde kan kommunen bevillige en returbillet til en ledsager, hvis det drejer sig om ældre, syge og helbredsmæssigt svage personer
 • Udgifter på højst 30.600 kr. pr. person til transport af personlige ejendele eller hjælp til udgifter til køb af personligt bohave på 30.600kr. pr. person.
 • Hjælp til etablering i hjemlandet (udbetales i to dele): 139.274 kr. pr. voksen over 18 år (der udbetales 55.709 kr. ved udrejsen og 83.565 kr. efter 1 år i hjemlandet). 42.476 kr. pr. barn (der udbetales 16.990 kr. ved udrejsen og 25.486 kr. efter 1 år i hjemlandet)
 • Indkøb og transport af erhvervsudstyr (op til 16.124 kr. pr. voksen samt op til 20.824 kr. til transport)
 • Transport af erhvervsudstyr, som den, der vender hjem, allerede ejer (op til 16.124kr.)
 • Udgifter til sygeforsikring til personer, der er fyldt 18 år, på op til 7.803 kr. pr. år i op til 4 år - eller alternativt - når sygesikring ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet eller det tidligere opholdsland - udbetaling af op til 7.803kr. pr. år i op til 4 år til dækning af behandlingsudgifter. Denne støtte bevilliges hvis der ikke er et fungerende offentligt sundhedsvæsen i hjemlandet.
 • Udgifter til nødvendig medbragt lægeordineret medicin til højst 1 års forbrug.
 • Udgifter til medbragte personlige medicinske hjælpemidler (op til 6.805kr.) og til nødvendige vaccinationer.
 • Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 5 år, på 520 kr. om måneden pr. barn i op til 4 år, dog højst indtil det fyldte 16 år.
 • Støtte til anskaffelse af rejsedokumenter på 10.200 kr. pr. person.

Reintegrationsbistand

Ældre udlændinge over 55 år, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 5 år, kan få reintegrationsbistand.

Du kan også modtage reintegrationsbistand hvis du:

 • opfylder betingelserne for at modtage førtidspension eller
 • er fyldt 50 år og på grund af din helbredstilstand ikke anses for egnet til at kunne skabe et forsørgelsesgrundlag.

I visse tilfælde er det muligt at medtage pension enten helt eller delvis ved tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

Betydningen af formue

Man kan ikke få hjælp til repatriering, hvis man er i besiddelse af formue. Kommunen ser bort fra formuebeløb på op til 50.000 kr. for enlige og op til 100.000 kr. for ægtefæller.

Fortrydelsesret

Flygtning har ret til at fortryde beslutningen om at vende hjem og komme tilbage til Danmark inden for typisk 1 år. Ved brug af fortrydelsesretten vil der være absolut tilbagebetalingskrav af repatrieringsstøtten.

Individuel rådgivning

Har du et kontaktforløb i kommunen, kan du få vejledning af din sagsbehandler om de forskellige støttemuligheder der findes ift. repatriering. Har du ønske om at repatriere eller ønsker konkret rådgivning herom, kontakter din sagsbehandler Dansk Flygtningehjælp, hvorefter du vil blive kontaktet.

Har du ikke et kontaktforløb i kommunen, og ønsker du vejledning og rådgivning omkring dine muligheder for at repatriere, skal du kontakte Dansk Flygtningehjælp. De tilbyder personlige samtaler og telefonisk rådgivning på flere forskellige sprog.

Hvordan søger jeg om hjælp til repatriering?

En ansøgning om hjælp til at vende hjem til sit hjemland eller tidligere opholdsland skal indgives til kommunen.

Hvis du, efter at have fået rådgivning hos Dansk Flygtningehjælp, beslutter dig for at vende hjem, sender Dansk Flygtningehjælp et brev til kommunen og informerer om beslutningen, hvorefter kommunen behandler ansøgningen.

 

 

×

Cookie info