Udskriv

Ofte stillet spørgsmål

Loop

Ofte stillet spørgsmål om bolighjælp til flygtninge.

 Oversigt over spørgsmål:

Hvem lejer ?

Der bliver indgået en lejekontrakt mellem kommunen og dig som udlejer. Hvis der er uoverensstemmelse mellem lejer og udlejer, skal udlejer rette henvendelse til kommunen.

Er der specifikke krav ved udlejning til en flygtning?

Nej, der bliver indgået en hel normal lejekontrakt.

Hvordan kan man leje en bolig ud til en flygtning?

Hvis du har en bolig eller et værelse, du gerne vil leje midlertidig ud, skal du tage kontakt til kommunen på 2428 4105. Din bolig skal have adgang til bad og køkken samt lejer skal kunne låse af for sine private ejendele.

Kan jeg opsige lejemålet?

Nej. Men du kan indgå en tidsbegrænset lejekontakt med kommunen.

Kan kommunen opsige lejemålet?

Ja. Kommunen har en opsigelsesperiode på en måned.

Skal boligen eller lejligheden være møbleret?

Kommunen sørger som udgangspunkt selv for møblering af boligen, lejligheden eller værelset.

Udlejningsregler

Udlejer og lejeren (her kommunen) kan frit aftale vilkår i lejeaftalen, men lejelovens regler gælder altid og går foran det, der aftales i kontrakten.

Visse af lejelovens regler kan ikke fraviges, og derfor bør vilkårene i lejekontrakten stemme overens med disse regler i lejeloven. Det er især reglerne om lejefastsættelse og opsigelse, der ikke kan fraviges.

På de områder, hvor der ikke er aftalt nærmere vilkår i lejeaftalen, er det lejelovgivningens regler, der gælder. Med andre ord så gælder lejelovgivningen på de områder, hvor I ikke selv har aftalt de nærmere vilkår.

Markedsværdien bestemmer værdiansættelsen

Kommunen følger markedsværdien, der danner en øvre grænse for værdiansættelsen ved udlejningen. 

Man finder det lejedes værdi ved at sammenligne med huslejen for andre sammenlignelige værelser. Det lejedes værdi kan dermed beskrives som den gennemsnitlige lovlige husleje for andre værelser i området, som er sammenlignelige med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand.

Lejeindtægt

Du skal betale skat af dine lejeindtægter, hvis du udlejer din bolig en del af året, eller hvis du udlejer et eller flere værelser, og uanset hvordan udlejningen bliver formidlet. Du får dog et skattefrit fradrag i din lejeindtægt.

Du kan få yderligere informationer her:

https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1615284

Danmarks forpligtelser

Danmark har gennem internationale aftaler forpligtet sig til at tage imod flygtninge. Vi har også en tradition for at bære en del af det internationale ansvar, når det gælder flygtninge og andre humanitære indsatser.

Du kan finde flere informationer om generelle regler for privatudlejning under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Opdateret 27 september 2018

×

Cookie info