Udskriv

6 ugers jobrettet uddannelse

Staaende Boeger

Seks ugers jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere

Få flere af de kompetencer, som virksomhederne har brug for.

Hvem skal godkende uddannelsen?

Det er din a-kasse, som skal godkende uddannelsen fra listen over relevante kurser.  

Find kurser her: De Regionale Arbejdsmarkedsråd

Du har ret til at tage en seks ugers jobrettet uddannelse, hvis du får dagpenge og enten:

  • er faglært,
  • er ufaglært, eller
  • har en kort videregående uddannelse og samtidig en erhvervsfaglig uddannelse.

Du kan efter 5 ugers sammenlagt ledighed starte i et seks ugers uddannelsesforløb.

Forløbet skal være jobrettet og dermed give dig de kompetencer, som virksomhederne har brug for. Du kan kombinere relevante kurser fra en positivliste, men inden for en bestemt erhvervsgruppe.

Hvor længe har du mulighed for at tage uddannelsen?

  • Hvis du er fyldt 25 år, skal uddannelsen være afsluttet inden, du har været ledig i sammenlagt 9 måneder. 
  • Hvis du er under 25 år skal uddannelsen være afsluttet inden, du har været ledig sammenlagt 6 måneder.

Der kan gøres undtagelse til kravet om, at uddannelsen først kan påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed, hvis:

  • du er påbegyndt uddannelse i en opsigelsesperiode, og uddannelsen kan tages som seks ugers jobrettet uddannelse, eller hvis
  • uddannelsen er på en landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse, der er identificeret som særligt relevant for arbejdsmarkedets behov

 

Opdateret 13 november 2018

×

Cookie info