Udskriv

§ 56 - Aftale

Paragrafferne

Refusion fra 1. sygedag til din arbejdsgiver

Fakta

  • Hvis din risiko for sygefravær fra dit arbejde er forøget på grund af langvarig  - over 3 måneder - eller kronisk sygdom, kan du indgå en aftale med din arbejdsgiver og din kommune, der nedsætter din arbejdsgivers udgifter under dit sygefravær.
  • Din sygdom skal medføre et fravær på mindst 10 dage om året.
  • Der kan laves en tilsvarende aftale, hvis du skal indlægges, have behandling eller genoptræning på grund af din sygdom.

Hvem har mulighed for en § 56 aftale?

Alle lønmodtagere har mulighed for at få en § 56, hvad enten du får løn eller sygedagpenge under fravær. Det gælder uanset om du er privat eller offentlig ansat. Muligheden gælder også, hvis du er førtidspensionist og har et mindre job eller du er revalidend i oplæring eller optræning i en virksomhed.

Hvis du er i fleksjob, kan du ikke søge § 56, da din arbejdsgiver allerede er berettiget til at få sygedagpengerefusion fra første sygedag.

Hvem skal lave og godkende en § 56 aftale?

Det er kommunen, der i den sidste ende skal godkende en § 56 aftale. Aftalen skal indgås mellem dig og din arbejdsgiver. I skal udfylde en blanket. I kan også få blanketten i din kommune eller finde den elektronisk ved at gå ind på borger.dk og så efterfølgende vælge din kommune.

Når I har udfyldt blanketten skal den afleveres i kommunen, så de kan behandle sagen. Husk du skal også udfylde en lægeerklæring, som udleveres af din kommune.

Jobcenteret vil desuden tage hensyn til arbejdets karakter og kan inddrage oplysninger om det hidtidige fravær. Oplysningerne er imidlertid ikke afgørende, når der er tale om en ny aftale.

×

Cookie info