Udskriv

§ 56 - Aftale

Boeger

Refusion fra 1. sygedag til din arbejdsgiver

Hvad er § 56 / 58A aftale?

§ 56 - aftale er en aftale mellem arbejdsgiver og kommunen (§56) om refusion fra 1. sygedag til din arbejdsgiver

§ 58A- aftale er en aftale mellem den selvstændige og kommunen om refusion fra 1 sygedag.

Du kan søge om en aftale:

  • Hvis din risiko for sygefravær fra dit arbejde er forøget på grund af langvarig  - over 3 måneder - eller kronisk sygdom, kan du indgå en aftale med din arbejdsgiver og din kommune, der nedsætter din arbejdsgivers udgifter under dit sygefravær.
  • Din sygdom skal medføre et fravær på mindst 10 dage om året.
  • Der kan laves en tilsvarende aftale, hvis du skal indlægges, have behandling eller genoptræning på grund af din sygdom.

Hvem har mulighed for en § 56 aftale?                                                                  

Alle lønmodtagere har mulighed for at få en § 56, hvad enten du får løn eller sygedagpenge under sygefravær.                                              Det gælder uanset om du er privat eller offentlig ansat.                                                      

Muligheden gælder også, hvis du er førtidspensionist og har et mindre job eller du er revalidend i oplæring eller optræning i en virksomhed.                                              

Hvis du er i fleksjob, kan du ikke søge § 56, da din arbejdsgiver allerede er berettiget til at få sygedagpengerefusion fra første sygedag.

Hvem skal lave og godkende en § 56 aftale?

Det er kommunen, der i den sidste ende skal godkende en § 56 aftale.

Aftalen indgås mellem dig og din arbejdsgiver.

I skal udfylde blanket Dp211 -  I kan få blanketten i din kommune eller finde den elektronisk ved at gå ind på borger.dk og så efterfølgende vælge din kommune.

Når I har udfyldt blanketten skal den afleveres i kommune, så de kan behandle sagen.

Opdateret 18 juli 2019

×

Cookie info