Job på særlige vilkår

  • Et fleksjob er en ansættelse, hvor arbejdsgiveren tager hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af en sygdom eller en anden funktionsnedsættelse.

  • Hvis du er ledig, betaler til efterlønsordningen, og der højst er 5 år, til du når efterlønsalderen, kan du have ret til et seniorjob.

  • Er du begrænset i din arbejdsevne, kan du måske få revalidering. Revalidering er til for at få mennesker, som af forskellige grunde er forhindrede i at varetage deres job, tilbage på arbejdsmarkedet.

  • Beskyttet beskæftigelse er et tilbud til dig, som ikke kan ansættes i fleksjob eller i løntilskud.

  • Når mennesker med kognitive handicap gerne vil ud i fleksjob eller skånejob, er det beskæftigelsesindsatsen KLAPjob, der hjælper.