Udskriv

Ungecenter Tårnby

Ungecenter Tårnby - Job og Uddannelse

For Tårnby Kommunes unge er Ungecenter Tårnby den fælles indgang i forhold til uddannelse og job.

En vigtig opgave for Ungecenteret er at medvirke til at de unge oplever en sammenhængende indsats, hvis de henvender sig for at få hjælp. 

Målgruppen for den sammenhængende, koordinerende indsats er unge mellem 7. klasse og 25 år. 

For unge mellem 25 og 30 år, der har brug for en beskæftigelsesmæssig indsats/ en Jobcenter indsat, så er Ungecenteret også stedet det foregår.  

I Ungecenteret kan den unge møde:

Uddannelsesvejledere, der sørger for:

  • Uddannelsesvejledning på alle kommunens skoler
  • Ungevejledning til de unge, der har brug for uddannelsesvejledning efter de har forladt 9. eller 10. klasse. Dog skal unge, der allerede har en ungdomsuddannelse henvende sig til Studievalg
  • Indstillinger til den Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) og følger de unge, der går på STU
  • Målgruppevurdering til den Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Beskæftigelsesrådgivere, der:

  • Tager sig af unge mellem 18 og 30 år, som har brug for en beskæftigelsesindsats

SSP medarbejdere, der:

  • Tager ud på kommunens skoler og laver forebyggende indsats omkring alkohol, hash, stoffer og sociale medier
  • Koordinerer kommunens øvrige SSP indsats herunder gadeplansindsats og netværkssamarbejde

Psykologer, der:

  • Kan tilbyde kortere samtaleforløb med unge, der er gået ud af skolen og op til 25 år

Ungeguides, der:

  • Kan knyttes til unge, der kan have glæde af en Ungeguide for eksempel i forbindelse med opstart på uddannelse
  • En ung, der ønsker en Ungeguide, skal visiteres hertil

Fra 1. februar vil der også rykke en socialrådgiver fra Familieafdelingen ind i Ungecenteret.

Vi bor på:

Saltværksvej 2, 2770 Tårnby 

 

Åbningstider:

Fra uge 28  til uge 31: dagligt 10 - 12

 

Der er telefontid:

Mandag til onsdag 10 - 16

Torsdag 10 - 17

Fredag 10 - 13

 

 

 

 

×

Cookie info