Udskriv

Nyttige links om unges problemer

Vi har samlet nogle brugbare links indenfor forskellige problematikker.

Mobning

Mobning har alle en holdning til - og mobning er desværre alt for udbredt… På denne side finder du links til oplysning/forebyggelse af mobning.

www.mobbeland.dk

Gode anvisninger på hvorledes mobning kan forebygges i alle aldersgrupper.

Internettet


www.sikkerchat.dk

Sikkerchat.dk er en oplysningsside, der har til formål at klæde børn og unge på til at færdes trygt med net og mobil. Hjemmesiden er lavet af Det Kriminalpræventive Råd og Red Barnet. De to organisationer har siden 2001 samarbejdet om at forebygge, at børn og unge udsættes for mobning, trusler eller seksuelt grænseoverskridende oplevelser online. I 2011 er hjemmesiden blevet nyudviklet med støtte fra Socialministeriet.

www.medieraadet.dk

Medierådet for Børn og Unge vurderer film og videoer for at beskytte børn og unge. Medierådet sætter så at sige samfundets officielle grænser for, hvad mindre børn bør se af levende billeder. Samtidig fungerer Medierådet som Videncenter for børn og unges brug af nye online teknologier. Formålet er, at informere om børn og unges brug af internet og nye teknologier samt at udruste forældre og lærere med brugbar viden herom.

www.cyberhus.dk

Cyberhus er dit klubhus på nettet. Du kan skrive til en voksen og få rådgivning i vores brevkasser og chat, dele dine tanker i ung-til-ung, lave billeder eller bare hænge ud. I Cyberhus kan du være dig selv og har du brug for en voksen, vil vi gerne lytte og prøve at hjælpe.

Cyberhus er en del af EU's Insafe- & Daphne program

Vold


www.socialstyrelsen.dk/voksne/vold-i-naere-relationer/viden-om-vold

Får du mistanke eller viden om vold i familien gennem dit arbejde med voksne og børn i den kommunale administration? Eller i din dagligdag som for eksempel pædagog, dagplejer, lærer, sundhedsplejerske eller skoletandlæge?

www.bornsvilkar.dk/Temaer/Vold.aspx

Hvad er vold?

Man kan tale om fysisk, psykisk eller seksuel vold. Nogle gange vil der være tale om en kombination af de forskellige former for vold.

Fysisk vold Fysisk vold kan forekomme på mange forskellige måder: ved slag, lussinger, rusk, niv, spark, bid mm. Et enkelt slag i bleen er altså også vold.

Psykisk vold Psykisk vold kan antage mange former: Det kan være trusler om at afstraffe barnet fysisk, trusler om at blive spærret inde, nedværdigende behandling, at få at vide, at barnet ikke dur til noget.

Endelig kan psykisk vold være at overvære, at barnets forælder eller søskende udsættes for vold.

Seksuel vold Seksuel vold finder sted, når børn inddrages i voksnes seksuelle aktiviteter.

Børns Vilkår: Børnetelefonen - vold i familien (åbner i nyt vindue)

Vold og overgreb mod børn i familien er et område, som er svært at undersøge. Man ved, at der sker mange flere overgreb, end dem der meldes til politiet

Ensomhed

Psykiatrifonden er en privat humanitær organisation, som hjælper mennesker med psykisk sygdom og sætter mental sundhed på dagsordenen - både hos den enkelte og i samfundet. Vi arbejder for at skabe et samfund, hvor færre bliver syge og hvor flere kommer sig!

Psykiatrifonden Børn og Unge er den afdeling i fonden, som arbejder mål­rettet med at nedbryde tabuer og fordomme blandt børn og unge i Dan­mark. Vi underviser og informerer om psykisk sygdom og sundhed for at forebygge og aftabuisere psykisk sygdom. Vi tager ud på grundskoler og ungdomsuddannelser og underviser elever samt opkvalificerer lærere og studievejledere i arbejdet med sårbare unge. Desuden tilbyder vi psykologisk rådgivning til elever på erhvervsuddannelser og samtalegrupper til børn af psykisk syge forældre.

www.ventilen.dk

Ventilen er en frivillig social organisation, der driver tilbud for ensomme unge. Derudover arbejder vi for at skabe viden og debat om ungdomsensomhed.

Ventilen Danmark er en landsdækkende ungdomsforening, finansieret af offentlige og private fonde. Vi hjælper ensomme unge og skaber debat om ensomhed blandt unge. De lokale foreninger driver de 17 lokale ventilforeninger og laver lokalt presse- og oplysningsarbejde.

Alkohol


www.goda.dk
 og www.alkoholdialog.dk

GODAs formål er at fremme den gode alkoholkultur for derigennem at modvirke og reducere misbrug. Der skal ikke herske tvivl om stifternes motiver. Det er misbruget, der udgør den største trussel mod vin- og spiritusbranchens renommé. Ud over en moralsk forpligtelse har branchen derfor en egen interesse i at bekæmpe misbruget. Det kan den gode alkoholkultur medvirke til.

www.tuba.dk

TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere.

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe dig.

TUBA har 12 afdelinger landet over, hvor vi blandt andet tilbyder individuel terapi og gruppeterapi samt mange aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold

www.hope.dk/ung

Børn og unge i familier med alkoholproblemer er uskyldige ofre for de voksnes skadelig brug - og misbrug, af alkohol. De følere sig ofte ensomme, angste og skammer sig over situationen i familien. Børn elsker deres forældre også selvom forældrene svigter dem og ikke tager ansvar for deres opvækst. Derfor er de fanget i et dilemma mellem loyaliteten til forældre og deres egne oplevelser og følelser. Børn og unge i alkoholfamilier har brug for et sted hvor de kan få luft for deres indestængte følelser og hvor de kan erfare at det ikke er dem der er skyld i problemerne og at det ikke er deres ansvar at hjælpe forældrene. Derfor besluttede Hope Netværket at lave Hope Ung hjemmesiden. Hope Ung er en specialversion af Hope-hjemmesiden, målrettet til børn (9 - 12 år) og teenagere (13 - 19 år). Hope Ung har ingen politiske, religiøse eller kommercielle mål. Vi ønsker udelukkende at støtte og rådgive børn og teenagere i alkoholfamilier på bedste vis via Internettet.

Et alkoholproblem i en børnefamilie belaster alle familiens medlemmer: den voksne, der drikker, partner og børnene og kan medføre alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer for alle. For børnene kan problemerne vise sig både under opvæksten og senere i ungdoms- og voksenlivet. Partneren belastes ofte psykisk af alkoholproblemet i lige så høj grad, som den voksne, der drikker. For børnene betyder det, at de risikerer at miste opmærksomheden fra begge forældre. Jo tidligere en familie får hjælp til at løse problemet, des større er mulighederne for at undgå eller mindske disse skader og sikre børnene trivsel og en sund udvikling.

Stoffer


www.netstof.dk Her får du fakta om forskellige stoffer. Hvad de består af, bivirkninger osv. Der er også debat. Få gratis anonym rådgivning om hash misbrug på SMS!! det er gratis - og kan være en hjælp for dig, som vil gøre noget ved dit misbrug - men har svært at komme i gang. Den tidligere SMASH-hjemmeside er nu en del af Netstof.

www.antidoping.dk

ADD skal således i samarbejde mellem regeringen og idrættens organisationer bekæmpe brugen af doping og styrke de grundlæggende værdier i både eliteidrætten og den brede folkelige idræt i Danmark. ADD skal i samarbejde med WADA og internationale samarbejdspartnere skabe optimale rammer for at løse ADD's opgaver i overensstemmelse med "Lov om fremme af dopingfri idræt" og internationale regler på området.

www.socialstyrelsen.dk/unge/rusmidler

Viden og værktøj til dig, der arbejder med unge.

Danske unge har et højt forbrug af rusmidler. De flestes brug er eksperimenterende, og de foretrukne rusmidler er alkohol og, i mindre grad, hash.

De unges forbrug af rusmidler er et led i socialiseringsprocessen fra barn til voksen. Men hvornår kan forbruget betegnes som problematisk? Hvem udvikler et problematisk forbrug - og hvorfor? Og hvornår skal man som fagperson gribe ind

Seksualitet

www.sexlinien.dk

Sexlinien for Unge er Danmarks ældste og største informations- og rådgivningsportal om sex, køn, prævention, følelser, seksualitet, kærlighed, seksuelle rettigheder, krop og sexsygdomme for unge mellem 12 og 25 år. På Sexlinien for Unge kan du både finde nyttig viden om sex, prævention, sexsygdomme, krop og seksualitet. Og du kan læse andre unges historier og høre deres erfaringer. Og du kan se film om unge og sex. Og du kan dele dine egne historier, hvis du har lyst og tror at andre unge kan bruge dine erfaringer. På Sexlinien for Unge tilbyder vi også anonym rådgivning både via telefon og brevkasse om seksuelle spørgsmål og problemer.

Vi rådgiver om prævention, sexsygdomme, graviditet, rettigheder, nødprævention, abort, forelskelse, køn, seksuelle overgreb, den første gang, og meget, meget mere.

Angst


www.tforeningen.dk/?page=radgivning-og-stotte

Mennesker med angst har brug for hurtig og effektiv hjælp for at forebygge invaliditet. Det er vigtigt at vide, at man ikke er alene om at have en angstlidelse, og det er vigtigt at få hjælp til at søge behandling. Angstforeningen vil arbejde for at udbrede kendskabet til og forståelsen for:

Psykiatrifonden

Psykiatrifonden Børn og Unge er den afdeling i fonden, som arbejder mål­rettet med at nedbryde tabuer og fordomme blandt børn og unge i Dan­mark. Vi underviser og informerer om psykisk sygdom og sundhed for at forebygge og aftabuisere psykisk sygdom. Vi tager ud på grundskoler og ungdomsuddannelser og underviser elever samt opkvalificerer lærere og studievejledere i arbejdet med sårbare unge. Desuden tilbyder vi psykologisk rådgivning til elever på erhvervsuddannelser og samtalegrupper til børn af psykisk syge forældre.

Børn med forældre i fængsel


www.rodekors.dk/det-goer-vi/socialt-arbejde/stoette-til-boern-og-unge

Når far eller mor er i fængsel, går det særligt ud over børnene. Når familien må tage på flugt, er børnene særligt udsatte. Når der ingen er til at hjælpe med lektierne, kan hverdagen i skolen være hård. Og når familieøkonomien skranter, går børnene glip af de mange muligheder, vores samfund er rig på. Derfor tager Røde Kors hånd om sårbare børn og unge i Danmark.

www.kriminalforsorgen.dk

Støttet af Egmont fonden tilbyder Røde Kors samtalegrupper for børn mellem 8 og 16 år, der har en far eller mor i fængsel. I grupperne kan børnene taler med andre jævnaldrende i samme situation og udveksle erfaringer.

www.savn.dk

Utrolig mange børn har en far eller mor der sidder i fængsel. Når dette sker, har både jeres børn og i øvrige pårørende brug for at dele jeres sorg, angst, frustrationer og savn med lige- stillede.

SAVN ønsker i fællesskab, at være med til at forbedre vilkårene for børn og pårørende til indsatte.

Andre gode links

www.boerneinfo.dk

Børneportalen hjælper børn og unge med at finde frem til netop den rådgivning, de har brug for og føler sig trygge ved at henvende sig til. På den måde kan de få fat i den rådgivning, der passer bedst til netop deres problem. Det kan også betyde, at de undgår at skulle kontakte flere forskellige rådgivninger, før de når frem til den hjælp, der er bedst for netop dem.

www.dkr.dk

Det Kriminalpræventive Råd, DKR forebygger kriminalitet og skaber et tryggere samfund. Til det bidrager vores medlemmer med indsatser på de områder, hvor de har særligt kendskab og kompetence.

www.lokk.dk

Landsforeningen af Kvindekrisecentre, LOKK er en interesseorganisation, hvis overordnede formål er at synliggøre og styrke det enkelte krisecenters arbejde for at forebygge og bekæmpe fysisk og psykisk vold mod kvinder og børn.

www.headspace.dk

Headspace er et rådgivningstilbud til alle unge der har problemer. Rådgivningen er uforpligtende og, hvis du ønsker det, anonym. I centret tilbyder vil hjælp til problemer med alt fra angst og ensomhed til problemer i familien og økonomien. Hvis du har brug for hjælp til at kontakte kommunen, kan vi også det. Det er ikke et krav at du bor i Københavns kommune - alle børn og unge er velkomne.

www.lmsos.dk og selvskade

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.  Hvad enten du lider eller har lidt af en spiseforstyrrelse, gør skade på dig eller har gjort skade på dig selv, er pårørende, fagperson eller blot nysgerrig efter at vide mere om ovennævnte områder, så er Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade til for dig

LMS blev stiftet i marts 2001 som en fusion mellem Anoreksiforeningen og CMS og har medlemmer inden for alle kategorier af spiseforstyrrelser: anoreksi, bulimi, overspisning, ortoreksi og megareksi. Hertil kommer selvskadere, pårørende, behandlere og andre, der gerne vil støtte vores arbejde.

https://mindhelper.dk/

Guider unge gennem hårde tider. Målet med Mindhelper er at hjælpe unge tidligt, inden problemer vokser dem over hovedet.

 

×

Cookie info