Udskriv

SSP/ Ungeteamet

SSP Tårnby er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, og har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Det første S i SSP står for skole. Skolerne i Tårnby kommune er en del af SSP samarbejdet i Tårnby kommune. Hver skole har en SSP lærer, som kan hjælpe den enkle unge med diverse problematikker samt at holde møde med de andre aktører i SSP Tårnby for at sikre en bred forebyggende indsats i kommunen.

Det andet S i SSP stå for socialforvaltningen. Her i Tårnby er det ungeteamet der i tæt samarbejde med familieafdelingen og daginstitutionsafdelingen løfter den opgave for at opnå en mere effektiv effekt for de unge i Tårnby.

P'et i SSP står for politi. Der samarbejdes derfor med politiets forebyggelsesafdeling, da politiet ind imellem får kendskab til børn og unge, som lever under bekymrende forhold. For at støtte den unge bedst muligt, samarbejdes der derfor med politiet. Det er således ikke SSP's opgave at medvirke til efterforskning af straffelovssager men derimod forebygge, at den unge kommer ud i en kriminel løbebane. Hvis en ung gentagne gange er blevet truffet af politiet i bekymrende situationer, kan politiet vælge at indkalde den unge og dennes familie til en såkaldt præventiv samtale. Dette gøres med formålet om at ændre adfærden hos den unge, således at der ikke forekommer kriminelle handlinger.

Hvad laver SSP?

Ungeteamets forebyggende indsats består i råd og vejledning til børn, unge og deres familier samt samarbejdspartnere, herunder deltagelse i forebyggelse møde på skolerne samt dialogmøder med unge og deres forældre på skolen. Derudover har ungeteamet mulighed for at afdække forholdene for barnet/den unge nærmere, hvis det formodes, at barnet/den unge har et særligt behov for støtte. På baggrund af informationen kan ungeteamet iværksætte diverse forebyggende tiltag med udgangspunkt i den konkrete problemstilling for barnet/den unge.

SSP Tårnby kan i samarbejde med kommunens øvrige ansatte og andre samarbejdspartnere være idéskabende, rådgivende, koordinerende, opsøgende og igangsættende.

Samtidig kan SSP Tårnby tage initiativ til samarbejde, der kan fremme og tilgodese forholdene for børn og unge. Dette bl.a. ved at sikre en tidlig indsats i det forebyggende arbejde for de kriminalitets truede og/eller kriminelle unge. SSP Tårnby kan derudover igangsætte aktiviteter af f. eks kriminal- eller misbrugspræventiv art. SSP Tårnby er opsøgende ved forskellige arrangementer på året, samt hele sommeren på faste ugedage på stranden og andre steder, unge mennesker samler sig.

Hvem er SSP Tårnby

SSP Tårnby bestå af tre medarbejdere fra ungeteamet og to medarbejder fra politiet samt et sommerteam, som består af SSP -lærere og pædagoger fra de forskellige skoler og klubber i kommunen.

Alle medarbejdere i SSP Tårnby har tavshedspligt. I praksis betyder det, at du kan henvende dig og snakke om stort set alle emner, der vedrører dig selv, dine kammerater, din familie - uden at være bekymret for at nogen skal "sladre" til skole, forældre eller politi. Selvfølgelig kan problemet være af en karakter, hvor det er nødvendigt at inddrage forældre eller andre, men så er det altid i overensstemmelse med den unge, at den videre inddragelse sker.

KONTAKT SSP/UNGETEAMET

Mikkel Godman Jensen
SSP og radikaliseringskoordinator
Email: mgj.uct.bk@taarnby.dk
Mobil: 3076 03 49

Mikkel Kristensen
SSP medarbejder
Email: mkr.uct.bk@taarnby.dk
Mobil: 30 76 03 31

Besøg os på ssp.taarnby.dk

×

Cookie info