Udskriv

Støtte i hjemmet af praktisk, pædagogisk karakter

Støtte i hjemmet af praktisk, pædagogisk karakter

Særlig støtte til familier, børn og unge med problemer

Formålet med støtten er at hjælpe familien til at komme til at fungere bedst muligt igen.

Hvornår er støtte i hjemmet af praktisk, pædagogisk karakter relevant

Støtten kommer i betragtning, når forældre, daginstitutioner, skoler eller andre har givet udtryk for bekymring for barnets udvikling og trivsel, og en sagsbehandler er blevet inddraget. Forældrene har brug for konkret vejledning til at drage omsorg for deres barns udvikling og for familien generelt.

Sådan er forløbet

Støtten tilrettelægges ud fra det, som forældrene i samarbejde med sagsbehandleren i Familieafdelingen har formuleret og beskrevet efter en børnefaglig undersøgelse. Et forløb starter normalt med et møde, hvor forældrene, evt. børnene og sagsbehandleren er til stede, og hvor vi taler om hvilke ønsker og behov, der er for forandringer i familien.

Indsatsen foregår som oftest i hjemmet, men det vurderes fra møde til møde, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at samarbejde med familien. Støtten kan således også foregå i Familiehuset, til barnets fritidsaktivitet, når der skal købes ind, afleveres eller hentes i institution, eller lignende. Nogle gange er der 2 behandlere på en familie, andre gange blot en.

Der kan anvendes forskellige arbejdsmetoder:

  • Familie-, børne- eller forældresamtaler 
  • Samtaler med udvalgte familiemedlemmer
  • Familieaktiviteter
  • Konkrete anvisninger med baggrund i observationer
  • Bidrage til struktur og rytme i dagligdagen
  • Rådgivning om opdragelse og samvær med børnene
  • Støtte forældrene i deres kontakt med skole og/eller daginstitutionen
  • Netværksmøder
  • Familieøvelser med videofeedback 

Det aftales med den enkelte familie, hvor ofte vi skal mødes og hvor. I nogle tilfælde definerer sagsbehandleren hvor tit kontakten skal være. Typisk mødes man oftere i starten og der vil være lidt længere intervaller mellem møderne hen imod afslutningen af forløbet. Der tales også med forældrene om, hvem det er relevant at invitere med til samtalerne fra gang til gang. I nogle forløb kan det være godt at invitere andre relevante personer med til en eller flere samtaler, således at de kan bidrage til at støtte familien i at indarbejde de ændringer, de gerne vil opnå.

Sådan afsluttes forløbet

Familiebehandleren laver en afsluttende statusskrivelse skrivelse til familien og den henvisende sagsbehandler. Skrivelsen gennemlæses af familien inden afsendelsen. I skrivelsen beskrives forløbet, samarbejdet med familien og de overordnede temaer, der har været arbejdet med.

Kontakt

Rådgivning og forebyggelse

Lovgivning

Støtte i hjemmet af praktisk, pædagogisk karakter, jf. Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 3.

×

Cookie info