Udskriv

Søskendenetværk - For søskende til børn med diagnoser

Søskende og handicappet barn

At være søskende til et barn med en diagnose betyder ofte, at man går rundt med mange ubesvarede spørgsmål, fordi man ikke vil belaste sine forældre. Som søskende kan man også opleve at have ”forbudte” tanker om ens bror eller søster eller opleve stor vrede, som er svær at få luft for, fordi der skal tages særligt hensyn til resten af familien. Andre oplever også at blive tilsidesat eller overset i familien.

Mange børn kan have glæde af at mødes med andre i samme situation som dem selv og få talt om hvad der er svært. I søskendenetværket vil vi lave aktiviteter, lege og have samtaler. Vi vil støtte børnene i at have opmærksomhed på, hvad de hver især er gode til og gør godt. Desuden er hensigten, at børnene vil finde inspiration hos hinanden til at tackle nogle af de svære situationer, som de oplever.

Målgruppe:
Gruppen er et tilbud til børn, der har en bror eller søster med vanskeligheder af fysisk eller psykisk karakter, diagnosen er underordnet. Der skal være en bekymring og et behov for særlig opmærksomhed i forhold til det ikke-handicappede barns trivsel og udvikling.

Aldersgruppe:
Piger og drenge i alderen 10-14.

Hvis I er interesserede i netværket, men jeres barn ikke tilhører aldersgruppen, er I velkomne til at henvende jer alligevel for at blive skrevet på venteliste.

Tid:
Vi mødes hver anden tirsdag i ulige uger fra kl. 14.15-15.45.

Opstart efterår 2019 og forløbet strækker sig over 6-8 gange.

Sted:
Vi mødes i Familiehuset, Amager Landevej 61, 2770 Kastrup

Tilmelding:
Kontakt gruppeledere Louise Capion Hansen på mobil 2158 1120/lha.bk@taarnby .dk eller Helen Frederiksen 2498 8674/hfr.bk@taarnby.dk. Husk at oplyse jeres telefonnummer i mailen, så vi kan komme i kontakt med jer. 

Når der er børn nok til at starte en gruppe, vil I blive indkaldt til en forsamtale med mor, far og barn. Her vil vi tale med jer om jeres tanker og ønsker til gruppeforløbet. I får lejlighed til at fortælle om jeres familie, og vi fortæller om søskendenetværket. Efter samtalen tager vi stilling til, om søskendenetværket er et tilbud, der passer til jeres familie.

Gruppeledere:
Louise Capion Hansen og Helen Frederiksen

×

Cookie info