Udskriv

Konflikthåndtering for forældre

Konflikthåndtering for forældre

Konflikthåndtering for forældre er et udviklingsorienteret tilbud for forældre med børn i alderen 0-12 år.

Rådgivning og forebyggelse tilbyder et handlingsanvisende kursus for forældre som bøvler med hverdagsproblemer med deres børn. Det kan være i forhold til opdragelse, samvær med barnet eller kravsituationer.

Tilbuddet henvender sig til jer med børn i alderen 0-12 år, der gerne vil have hjælp til at tackle hverdagen med barnet/børnene. Kurset tager udgangspunkt i jeres ressourcer som forældre.

Hvis I genkender noget af det følgende, er kurset måske noget for jer:

- Har du brug for inspirationen til at ændre tilgangen til dit barn og til at håndtere hverdagens konflikter?

- Er det svært for dig at håndtere situationer, når dit barn bliver vred, slår eller kaster med ting? Eller når han/hun virker usikker og trækker sig tilbage?

- Gør dit barn ikke det, som I beder om?

- Nægter dit barn at spise noget ved spisebordet?

- Tager det mange timer med råb og gråd, før dit barn sover?

- Oplever du, at det er svært at få nærvær med dit barn?

Kurset er udviklet til at styrke relationer mellem forældre og børn og glæden ved samspil.

Et af de centrale temaer i kurset er at skærpe bevidstheden som forældre, og at opnå mere viden omkring relationens fundamentale betydning for barnets udvikling og trivsel.
Gennem konkrete og lærerige øvelser vil I forældre få hjælp til: At blive bevidste om egne ressourcer, at anvende disse i udviklingsstøttende relationer med jeres børn, og at udvikle redskaber til samværet med jeres børn.

Praktiske oplysninger:

Deltagere: 10 forældre (par, alene, bonus- og ekstra forældre er velkomne!)

Tilmelding: Efter til "først til mølle princippet". Ring venligst på 3079 0389 eller 3076 0385 for tilmelding.

Kursusforløb:
Kurset vil veksle mellem korte teoretiske oplæg, filmklip, øvelser med fokus på kontakt og samspil og fælles refleksion og diskussion.

Kursusforløb:

Kurset vil veksle mellem korte teoretiske oplæg, filmklip, øvelser med fokus på kontakt og samspil og fælles refleksion og diskussion.

Vi starter kl. 13.30 og slutter kl. 15.30.

Kurset løber over i alt 5 gange, fordelt som følger:

  1. Indledende individuel samtale i uge 35 - 37 (efter aftale) 
  2. kursusgang mandag den 17/9 kl. 13.30-15.30
  3. kursusgang mandag den 1/10 kl. 13.30-15.30
  4. kursusgang torsdag den 11/10 kl. 13.30-15.30
  5. kursusgang mandag den 29/10 kl. 13.30-15.30


Sted: Undervisningslokalet i Familiehuset, Amager Landevej 61

Forplejning: Der vil være frugt og kaffe/te

Pris: Kurset/Deltagelse er gratis for borgere i Tårnby Kommune. Borgere med bopæl i anden kommune kan tilmeldes efter henvisning med betalingstilsagn fra sagsbehandler i bopælskommunen.

Kursusledere: Familiebehandler Lea Wenzel (3076 0385) og familiebehandler Valentina Derito (3076 0389) som til daglig er en del af Rådgivning og Forebyggelse.

×

Cookie info