Udskriv

Få Styr På Angsten

Logo Få styr på angsten

FÅ STYR PÅ angsten er et tilbud i Tårnby kommune. Formålet med tilbuddet er at opdage og forebygge angst hos børn så hurtigt og effektivt som muligt. Programmet er udviklet af Center for Angst ved Københavns Universitet.

Hvem er tilbuddet til?

Tilbuddet er målrettet forældre til børn i 1.-6. klasse med lette til moderate grader af separationsangst, specifik fobi, social fobi eller generaliseret angst. Klik på boksen til højre for at læse mere herom.

Hvilken behandling tilbydes?

Få styr på angsten er et forældrebaseret selvhjælpsprogram. Programmet varer i alt 10 uger og udføres af jer selv i hjemmet sammen med jeres barn. I vil få udleveret manualer til jer som forældre og til jeres barn. Manualerne består af information, arbejdsark og øvelser.

I skal, som forældre, desuden deltage i to workshops af 2 timer på et hold sammen med andre forældre. Den første workshop er i begyndelsen af programmet, og den anden workshop er efter 5 uger. Her vil I lære om, hvordan I kan genkende angsten i hverdagen, og om hvordan I bedst hjælper jeres barn. Der vil også være mulighed for diskussioner, erfaringsdeling og sparring med de andre forældre, der deltager i de to workshops. Disse workshops giver jer grundlaget for at udføre behandlingen i hjemmet med jeres barn. Der tilbydes en afsluttende individuel samtale. De to workshops ledes af to gruppeledere.

Hvis I overvejer, om tilbuddet er det rette for jer, kan I læse nærmere om de typer af angst, som programmet behandler. Hvis I kan genkende jeres barn i en eller flere af disse beskrivelser, bør I overveje at deltage. Om I skal deltage eller ej afhænger af, hvorvidt I oplever, at jeres barns angst/ængstelighed forstyrrer barnets mulighed for at gøre det, andre børn på samme alder kan og gør.

Tilmelding

Hvis I ønsker at deltage, skal I og jeres barn udfylde et spørgeskema hver (dvs. at mor udfylder et skema, far udfylder et skema og jeres barn udfylder et skema), og I skal som forældre deltage i en visiterende samtale, hvor vi vurderer, om programmet vil være velegnet til jeres barn. I bedes udskrive spørgeskemaerne, udfylde dem og aflevere dem på følgende adresse: Familiehuset, Amager Landevej 61, 2770 Kastrup. Sammen med spørgeskemaerne skal I vedlægge jeres navn og telefonnumre, jeres barns køn, alder og klassetrin, og derefter vil I blive kontaktet.

I kan finde spørgeskemaerne på følgende links.
Skemaerne skal printes ud, udfyldes og afleveres i Familiehuset eller i Familiehusets postkasse:

Barn: Spørgeskema, børn

Forældre: Spørgeskema, forældre

Praktiske oplysninger

Deltagere: Max 16 forældre (par, alene og bonus-forældre er velkomne)

Datoer for de to workshops:

  • workshop 1: Mandag den 20. januar 2020 kl. 15.00-17.00
  • workshop 2: Mandag den 17. februar 2020 kl. 15.00-17.00

Tilmeldingsfrist

Senest fredag den 29. november 2019 skal I have afleveret udfyldte spørgeskemaer med navn og telefonnummer, jeres barns køn, alder og klassetrin i en kuvert til Familiehuset, Amager Landevej 61, 2770 Kastrup. I kan aflevere spørgeskemaerne, mærket "Få styr på angsten" i Familiehuset eller postkassen foran huset. Tilmelding sker efter "først til mølle"-princippet.

Sted

Undervisningslokalet i Familiehuset, Amager Landevej 61.

Forplejning

Der vil være frugt og kaffe/te.

Pris

Kurset er gratis for borgere i Tårnby Kommune. Borgere med bopæl i anden kommune kan tilmeldes efter henvisning med betalingstilsagn fra sagsbehandler i bopælskommunen.

Kontaktoplysninger

  • Psykolog Ida-Amalie Westh-Madsen: tlf. 24 98 86 72
  • Familiebehandler Helle Andersen: tlf. 51 72 87 80

 

 

×

Cookie info