Udskriv

Familierådet

Familie Kridtstreger

Familierådets arbejde sikrer at der er tæt dialog mellem borgerne i Tårnby Kommune og afdelingerne i Børne- og Kulturforvaltningen.

Den 8. november 2018 blev der afholdt valg til Familierådet i Tårnby, og fem medlemmer blev valgt ind. Medlemmerne er borgere i Tårnby kommune og har selv børn i alderen 0- 18 år. Fælles for medlemmerne er, at de har interesse i at styrke samarbejdet mellem familie og kommune og på den måde at skabe de bedst mulige vilkår og muligheder for familier med særlige behov i Tårnby.  

Læs vedtægter for familierådet.

Familierådets medlemmer:

Rene Olofsson, Formand
Kristina Rosado, Næstformand
Joan Christensen
Anne Harbild
Dorte Nysom

Møderække:

Næste møde afholdes 25.11.2020

Referater og forretningsorden

Familierådet referat 7.9.2020

Familierådet referat 16.06.2020 

Familierådet referat 21.01.2020

Beslutningsreferat af møde d. 21.08.19

 

Kontakt:

Familierådet kan kontaktes på mail: taarnbyfamilieraad@outlook.dk eller via Børne- og Kulturforvaltningen på tlf.: 3247 1401.

Om Familierådet

Det helt overordnede formål med det nye Familieråd er, at det skal være med til at styrke samarbejdet mellem familierne og kommunen i relevante spørgsmål på børne- og ungeområdet.

Konkret skal rådet fra den 1. januar 2019 beskæftige sig med familiernes samarbejde med for eksempel dagtilbud, skoler, familieafdelingen og familiehuset.

Fokus fra rådet og forvaltningen skal altid være kvalificeret faglig og menneskelig dialog samt et godt fundament for udvikling, sammenhæng og helhed i samarbejdet.

Familierådet får også mulighed for at tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til forvaltningen.

Rådet får ikke mulighed for at behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold og klagesager.

Der bliver afholdt fire møder om året i rådet, hvor tre møder kun er for rådets medlemmer, mens det fjerde møde er med en repræsentant fra Børne- og Kulturforvaltningen.

Borgmester Allan S. Andersen siger:

"Oprettelsen af et Familieråd i Tårnby har været et fokusområde for mig som borgmester gennem længere tid. Vi får nu lagt rammerne for et styrket samarbejde mellem forældre og den kommunale forvaltning, herunder ikke mindst samarbejdet med familier, der har det svært. Dialog er vejen frem i forhold til at vi bliver bedre til at forventningsafstemme og lære af hinanden. Faglighed og forældrenes egne ønsker og behov skal kombineres, da de bedste resultater opnås ved samskabelse. Både jeg selv og Børne- og Kulturforvaltningen ser meget frem til det fremtidige samarbejde med det nye Familieråd".

×

Cookie info