Udskriv

Familiebehandling

Familiebehandling

Særlig støtte til familier, børn og unge med problemer

Formålet med familiebehandlingen er at hjælpe familier med problemer til at komme til at fungere bedst muligt igen.

Hvornår er familiebehandling relevant

Familiebehandling kommer på tale, når der er udtrykt bekymring for et barns trivsel og udvikling fra enten forældre, daginstitution, skole eller andre, og en sagsbehandler er blevet inddraget.

Sådan er forløbet

Familiearbejdet tager udgangspunkt i det, som familien i samarbejde med sagsbehandleren i familieafdelingen har formuleret og beskrevet på baggrund af en børnefaglig undersøgelse. Et forløb starter normalt med et opstartsmøde, hvor den ene eller begge forældre, evt. børnene eller andre vigtige personer samt sagsbehandleren er til stede, og hvor der tales om, hvilke ønsker og behov, der er for forandringer i familien.

Familiebehandlingen kan foregå i forskellige sammenhænge:

  • Samtaler med hele familien eller dele af familien
  • Individuelle samtaler
  • Udviklingsorienterede familieaktiviteter
  • Netværksmøder
  • Familieøvelser med videofeedback

Det aftales med den enkelte familie, hvor ofte det giver mening at mødes og hvor. Typisk vil aktiviteterne være lidt hyppigere i starten af et forløb og der vil være lidt længere intervaller mellem møderne senere, således at familien selv kan øve sig i at indarbejde nye måder at være familie på. Der tales også med forældrene om, hvem det er relevant at invitere med til samtalerne fra gang til gang. I nogle forløb kan det være godt at invitere en pædagog eller skolelærer, en veninde, bedsteforældre eller andre relevante personer med til en eller flere samtaler.

Sådan afsluttes forløbet

Familiebehandleren laver en afsluttende statusskrivelse til familien og den henvisende sagsbehandler. Familien tilbydes at gennemlæse skrivelsen inden afsendelsen. I skrivelsen beskrives forløbet, samarbejdet med familien og de overordnede temaer, der har været arbejdet med.

Kontakt til Rådgivning og Forebyggelse

Kontortid:   

Mandag - onsdag kl. 08.00 -15.15

Torsdag kl. 09.00 - 18.00

Fredag kl. 08.00 - 14.15

Telefon 32 47 14 19  og 32 47 14 20  

Skriv sikkert via Borgerservice (Digital post)

Send E-mail ppr.bk@taarnby.dk OBS: Vær opmærksom på, at denne mail ikke er en sikker kanal. Derfor anbefaler vi dig, at du ikke skriver personfølsomme oplysninger såsom CPR nummer. Vil du skrive til os sikkert, skal du følge linket ovenfor og skrive via Borgerservice (digital post).

Lovgivning

Familiebehandling, jf. Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 3.

×

Cookie info