Udskriv

Åben Anonym Rådgivning

Åben Anonym Rådgivning

Familier, børn og unge med problemer har mulighed for at opsøge åben anonym rådgivning.

RESTRIKTIONER VEDRØRENDE COVID-19:

I ET FORSØG PÅ AT MINDSKE SMITTESPREDNING ER ÅBEN RÅDGIVNING FORELØBIGT KUN MULIG VED FORUDGÅENDE TIDSBESTILLING.

Rådgivningen kan derefter foregå telefonisk eller ved personligt fremmøde i Familiehuset.

Tidsbestillingen er åben på torsdage mellem kl. 9-12.
Det vil kun være muligt at bestille tid til samme dag.
Du kan bestille en tid på tlf. nr. 32 47 14 20.

Tidspunktet for Åben Rådgivning vil fortsat være torsdage kl. 14.30 - 17.00. Rådgivningen lukker kl. 17.30

Åben Rådgivning er et tilbud til børnefamilier i Tårnby Kommune

Tilbuddet er rettet mod børn og unge under 18 år og forældre med børn under 18 år.

Tidspunkt:

Torsdage kl. 14.30 - 17.00. Rådgivningen lukker kl. 17.30.

Familiehuset
Amager Landevej 61
2770 Kastrup

Hvornår er det relevant at opsøge åben anonym rådgivning?

Alle familier kan komme i en situation, hvor der er brug for hjælp og kan opleve familiære problemer i hjemmet, som f.eks.:

  • Uoverensstemmelser mellem forældre i en grad, hvor det skaber bekymring for barnet/børnenes udvikling
  • Uoverensstemmelser mellem forældre og barn
  • Konflikter omkring skilsmisse, forældremyndighed og samvær og børns reaktion derpå
  • Opdragelsesproblemer
  • Bekymring for barnets/børnenes eller den unges trivsel
  • At det kan være vanskeligt at få hverdagen til at fungere som sammenbragt familie
  • Bekymring om misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer

Tilbuddet er gratis, og du kan henvende dig anonymt. Efter samtalen kan du/I måske allerede her gøre noget anderledes derhjemme, som afhjælper situationen.

Fokus vil være på at give forældre, barnet eller den unge værktøjer til at klare deres vanskeligheder ved egen hjælp, at give råd, så der opstår nye handlemuligheder samt at guide, så I som familie er i stand til at afhjælpe egne problemer eller søge hjælp relevante steder.

Hvem er vi?

Rådgivningen varetages af medarbejdere fra Rådgivning og Forebyggelse. Vi har tavshedspligt med de undtagelser, der fremgår af lovgivningen. Det betyder bl.a., at vi har pligt til at sikre os, at de sociale myndigheder underrettes, såfremt et barn har behov for særlig støtte og det skønnes, at det ikke er muligt at afhjælpe dette gennem rådgivningsforløbet. 

Det er frivilligt om du vil være anonym eller ej

Hvis du er interesseret i det, registrerer vi din henvendelse på dit barns cpr. nr., således at vi kan slå det op, hvis der på et senere tidspunkt skulle opstå behov for hjælp til jeres familie. Der udarbejdes ikke udtalelser eller status på baggrund af et kortere forløb (efter Lov om Social Service §11).

Såfremt du allerede har en kontakt til Rådgivning og Forebyggelse via dit barns institution eller skole, anbefaler vi at du søger rådgivning herigennem.

Lovgivning

Åben anonym rådgivning, jf. Lov om Social Service § 11.

×

Cookie info