Udskriv

Overflytning

Overflytning af barn til en anden institution eller dagplejehjem

Ønske om overflytning

Overflytning grundet flytning til andet distrikt:

Det er muligt at skrive dit barn op med anciennitet fra fødsel, hvis du flytter distrikt. Dog kan det aldrig garanteres, at det bliver muligt med en overflytning, da de børn der endnu ikke har en plads i enten vuggestue/dagpleje eller børnehave altid vil blive tilbudt pladsen først.

Overflytning grundet utilfredshed med institutionen:

Du bedes henvende dig til Pladsanvisningen for at få tilsendt et henvendelsesskema.

Din henvendelse vil derefter blive behandlet på et konsulentmøde og du kan forvente at få svar indenfor 14 dage.

Herefter vil lederen af institutionen indkalde dig og en pædagogisk konsulent til et dialogmøde, så snart det er muligt for alle parter.

Du skal være opmærksom på, at den pædagogiske konsulent kun forholder sig til de uoverensstemmelser, du beskriver i henvendelsesskemaet.

Den pædagogiske konsulent tilstræber at skabe dialog, så vi sammen finder en løsning der vil skabe de bedst mulige vilkår i barnets hverdag.

Hvis det mod forventning ikke er muligt at genetablere samarbejdet, skal den pædagogiske konsulent i samarbejde med lederen af Daginstitutionsafdelingen vurdere, om der er grundlag for en overflytning.

Findes der ikke grundlag for en overflytning, men ønsker du fortsat en anden institution til dit barn, skal du henvende dig til Pladsanvisningen efter gældende retningslinier. Det betyder, at barnet starter forfra på ventelisten til en overflytning, og Pladsanvisningen kan ikke garantere, hvornår der bliver en ledig plads.

×

Cookie info