Udskriv

Optagelse i børnehave

Optagelse i børnehave

Generelle oplysninger

Hvis barnet allerede går i vuggestue eller dagpleje, er barnet automatisk på venteliste til børnehave. Anvisning af plads i børnehave sker efter barnets alder. Der gives som hovedregel en måneds varsel, når plads tilbydes.

Så vidt det er muligt tages hensyn til søskendekriteriet samt særlige ønsker fra forældre. Dog må forældre påregne, at barnet, igen så vidt det er muligt, bliver anvist en børnehaveplads i den måned, barnet fylder 3 år, også selvom den tilbudte plads ikke er i forældrenes "ønske institution".

Når et barn, der går i vuggestue eller dagpleje, får tilbudt en børnehaveplads, er barnet automatisk udmeldt fra vuggestuen eller dagplejen fra samme dato, da det ellers ville blokere for det yngre barn, der står og venter på pladsen.

Ønsker forældrene ikke at tage imod tilbuddet, står barnet uden plads.

 

×

Cookie info